سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

Mohammad Anvar – Student of soil Chemistry & Fertility, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
Fereshteh Nourollahi – Student of Identify and combat weeds, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
Naser Nazari – Division of soil Science, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
Manouchehr Farboudi – Division of soil Science, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran

چکیده:

Chemistry is an important branch of science. Chemistry deals with the matter that form our environment and the transformation that the matter undergoes. Chemistry is therefore, useful in understanding the changes taking place in the const Since chemistry engages in the composition, properties, and reactions in matter, especially elements, it can help agriculture in that through chemistry we can create new substances to improve our crops, their quality, productivity, and resistance to pests and time. Also through chemistry, accurate proportions of the chemicals used are determined, and the right substances for the crop are known. Hence, chemistry improves agriculture. Chemistry has played a role in the manufacture of fertilizers, insecticides, and herbicides. Use of Chemistry in Agriculture: 1. Formulation of fertilizer. Proper amount of fertilizer will determine your optimum yield in crops which in turn gives you more profit 2. Application of pesticides. Knowledge in chemistry will help you determine the right dosage, right chemicals to apply in controlling pest in your crops, thus minimizing the loss in your profit 3. Formulation of vitamins, feeds ratio and vaccines for animals needs at least basic knowledge in chemistry 4. Understanding the biological and physiological process of all domesticated livestocks and plants are all based on the basic knowledge in biology and chemistry. It is important to have a good basic grasp of chemistry to really understand the scope of what is done in agriculture, especially when understanding organic and sustainable systems and how they compare with chemical intensive systems. You know that adding a bag of fertilizer to your crops helps them grow. But when you know why it does that, you now not only have more overall control (especially of the financial output) but now can do a better job in terms of production and environmental impact.