سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ثریایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، استادیار و هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی.
موسی غلامعلی پورنیازی – دانشکده فنی و حرفه ای امام صادق(ع) بابل، مدرس گروه مهندسی کامپیوتر.
فائزه کریم نژادبائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی.
فاطمه جعفری لاهیجانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی.

چکیده:

فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که درجهت تأمین خواسته های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می گیرند. فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. این پژوهش در پی تبیین نقش فساد اداری در جوامع و راهکارهای برون رفت از آن می باشد که بدین منظور، ابتدا وارد ادبیات مفهومی شده، به تعریف فساد به ویژه فساد اداری که مانع اصلی توسعه و منشأ مفاسد دیگر می باشد، و سپس در یک بحث کوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداری را بیان داشته، پیامدها وراهکارهای مبارزه با این پدیده ویرانگر را بیان خواهیم داشت. این تحقیق با هدف ارزیابی فساد اداری در کشورهای جهان صورت گرفته است. بنابراین بعد از استخراج شاخص های مطرح شده توسط سازمان بین المللی شفافیت، با استفاده از تکنیکTOPSISاقدام به رتبه بندی کشورهای جهان از نظر پرداخت رشوه و اختلاس شده است. نتایج مدلTOPSIS حاکی از آن است که اختلاف زیادی بین کشورهای جهان از نظر میزان فساد اداری وجود دارد که در این بین دانمارک سالم ترین کشور و سومالی فاسدترین کشور در پرداخت رشوه و اختلاس می باشد.