مرور رده

بلاگ

Featured posts

نقد و بررسی کامل مقاله Dying in a Leadership Vacuum

دلیلی که من را وادار به نقد و بررسی مقاله "Dying in a Leadership Vacuum" می‌کند، اهمیت اجتماعی و سیاسی محتوای این مقاله است. مقاله‌ای که با عنوانی چندکلمه‌ای مثل "Dying in a Leadership Vacuum" منتشر می‌شود، نه تنها ترجمه‌ای از وضعیت فعلی

نقد و بررسی کامل مقاله The proximal origin of SARS-CoV-2

با احترام، من به عنوان یک منتقد مقاله، مقاله "The proximal origin of SARS-CoV-2" را می‌خواهم نقد و بررسی کنم زیرا مبحثی است که تأثیر ویژه‌ای بر جهان داشته و همچنین تحقیقات بسیاری را به خود جلب کرده است. این مقاله به دنبال شناخت منشأ نزدیک