مرور رده

نقد و بررسی مقاله های دانشگاهی

نقد و بررسی کامل مقاله Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a…

من می‌خواهم مقاله استفاده از الکل و بار برای 195 کشور و منطقه، 1990-2016: یک تجزیه و تحلیل سیستماتیک برای مطالعه بار جهانی بیماری 2016 را نقد کنم زیرا این موضوع به یکی از مسائل بهداشت عمومی مهم جهانی مرتبط است و می‌تواند به فهم بهتر از

نقد و بررسی کامل مقاله The spread of true and false news online

من می‌خواهم این مقاله را نقد کنم زیرا موضوع گسترش اخبار صحیح و غلط آنلاین یک مسئله بسیار مهم و حساس است که تأثیرات گسترده‌ای بر جوامع دارد. اطلاعات صحیح و دقیق اساسی‌ترین عنصر برای تصمیم‌گیری در موارد مختلف مانند سیاست، اقتصاد، و اجتماعی

نقد و بررسی کامل مقاله Mortality in Puerto Rico after Hurricane Maria

من می‌خواهم مقاله Mortality in Puerto Rico after Hurricane Maria را نقد کنم چرا که این مقاله به موضوع مهمی پرداخته و بررسی مرگ و میر در پورتوریکو پس از طوفان ماریا را ارائه می‌دهد. طوفان‌ها و حوادث طبیعی، اثرات عمیقی بر جوامع دارند و متوجه

نقد و بررسی کامل مقاله Association between physical exercise and mental health in 1·2 million…

من تصمیم به نقد این مقاله با عنوان ارتباط بین فعالیت جسمانی و سلامت روان در 1.2 میلیون فرد در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 2011 تا 2015: یک مطالعه مقطعی گرفته‌ام، زیرا موضوع ارتباط بین ورزش و سلامت روان از اهمیت بالایی برخوردار است و

نقد و بررسی کامل مقاله Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic

من این مقاله را می‌خواهم نقد کنم چرا که موضوع شواهدی که نشان می‌دهد که ذرات پلاستیک در محدوده بزرگ آشپزخانه اقیانوس آرام به سرعت افزایش می‌یابند، یک موضوع حیاتی است که ارتباط مستقیم با محیط زیست دارد. این مسئله نه تنها به عنوان یک چالش

نقد و بررسی کامل مقاله The global tree restoration potential

در نقد و بررسی مقاله The global tree restoration potential دلایل چندگانه‌ای می‌توان وارد کرد که به من کمک می‌کند این مقاله را تحت ذره‌بین قرار داده و به نقدهای منطقی و مبنی بر اصول علمی وارد شوم. این دلایل عبارتند از: 1. اهمیت موضوع:

نقد و بررسی کامل مقاله Parachute use to prevent death and major trauma when jumping from aircraft:…

تا به حال تحقیقات و مطالعات متعددی انجام شده‌اند که به بررسی ایمنی و اثربخشی استفاده از پاراشوت در جلوگیری از مرگ و زخم‌های جدی در هنگام پرش از هواپیما می‌پردازند. این موضوع به عنوان یک مسئله مهم و زنده مطرح است، زیرا به صورت مستقیم از