ارائـه راهـکارهای زیبا سازی و ساماندهی فضاهای شهری بر مبنای هویت و تاریخ شهر

0

نتیجـه گیـری

با توجه به مباحث بیان شده در حوزه ساماندهی و زیبا سازی فضاهای عمومی و تاثیر آن بر توسعه گردشگری شهری، باید بیان کرد صنعت گردشگری در حوزه شهری یک صنعت نوپا می باشد در حوزه مدیریت اجرایی شهرها باید تأکید بر برنامه ریزی های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در حوزه های زیباسازی فضاهای شهری، باززنده سازی و هویت بخشی به فضاهای گردشگری شهری استفاده از تجهیزات مدرن و به روز در توسعه ساختار فضاهای شهری توجه به زیباسازی فرهنگی در شهر سرلوحه ی فعالیت های عمده دستگاهای متولی گردشگری شهری در هرزمان و هر دولتی باشد.

احداث و بازسازی و زیبا سازی فضاهای تفریحی در حوزه گردشگری شهری داخل و خارج شهر ( حومه) همراه با ارائه تسهیلات مناسب به بخش خصوصی و دولتی در رشد این صنعت شهری کمک شایانی به توسعه پایدار شهری و محلی و منطقه ای می کند. احداث، زیباسازی و تجهیز فضاهای نمایشگاهی جهت برگزاری جشنواره های مربوط در حوزه گردشگری شهری جهت تشویق شهروندان و گردشگران برای استفاده از فضاها و ظرفیت های موجود در حوزه گردشگری شهری تاثیر بسزایی در شناساندن امکانات وظرفیت های موجود شهر به گردشگران دارد.

ارائـه راهـکارها

-۱ زیبا سازی و ساماندهی فضاهای شهری بر مبنای هویت و تاریخ شهر

– ۲ تأکید بر توسعه ، ساماندهی و عمران شهری در راستای توسعه گردشگری شهر همراه با مشارکت بخش خصوصی، دولتی، حکومتی، و ارائه تسهیلات بسیار مناسب به افراد مشارکت کننده درتوسعه حوزه گردشگری شهری

-۳ ارائه نیازمندی های متنوع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خدماتی به گردشگران در قالب شیوه های متنوع اطلاع رسانی

-۴ تقویت مشارکت بخش خصوصی و شهروندان در جهت رشد بخش های مختلف گردشگری شهری و جلوگیری از عدم انحصاری بودن این بخش ها در دست نهادهای حکومتی

-۵ ایجاد بسترها و زیرساخت های مورد نیاز فضای شهری مبتنی بر زیبا سازی فرهنگی جهت تامین امکانات فراکز گردشگری و رفع نیاز های گردشگران اعم از فضاهای سبز- بوستان ها- شهربازی های سنتی و مدرن-مراکز خرید مجهز و مدرن در نقاط مختلف شهر

-۶ احیا و بازسازی ، ساماندهی و زیباسازی جاذبه های تاریخی، فرهنگی شهر و توسعه همه جانبه میراث شهری.

-۷ توسعه و گسترش فضاهای مدرن همچون مراکز فرهنگی، تئاتر- سینماها، سالن های کنسرت ، میادین نمادین شده شهر، تلفیق و ترکیب سنت و مدرنیته در حوزه زیباسازی فضاهای گردشگری شهری.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.