ارائه تعادلات فازی برای سیستم های مخلوط

0

 مقدمه

ارائه تعادلات فازی برای سیستم های مخلوط حاوی ترکیباتی که پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند؛ در صنایع نفت و پتروشیمی بسیار اهمیت دارد. به طور مثال: متانول و انواع گلیکول ها مانند مونو اتیلن گلیکول (MEG) که به عنوان بازدارنده در سیستم گازی – هیدرات (آب) به کار برده می شود.

برای محاسبه مقدار حجمی بازدارنده مورد نیاز به منظور دی هیدراته کردن، نیاز به یک مدل دقیق ترمودینامیکی برای توصیف تعادلات فازی مخلوط بازدارنده گاز – روغن – آب می – باشد

برای اهداف اقتصادی و زیست محیطی، محاسبات دقیق لازم و ضروری به نظر میرسد. یکی از موارد قابل تامل در محاسبه دقیق مقدار حجمی لازم مواد بازدارنده به طور نمونه متانول، به اثرات مخرب موجودی این ماده اکسیژن دار بر محیط زیست برمیگردد. اتانول و الکل های دیگر نیز یکی از پرکاربردترین مواد شیمیایی در صنایع نفت و پتروشیمی می باشد. از این مواد به عنوان ماده افزایشی در سوخت های متداول برای بهبود کیفیت استفاده می شود.

حتی از این الکل ها میتوان برای ماده جایگزینی گازوئیل بهره جست. در مقیاسی صنعتی، جداسازی محلول های همگن الکل هایی که دارای نقطه ازوئوترپ هستند؛ نیز از اهمیت ویژهای برخورددار میباشد : که باید تعادلات فازی این سیستمها بررسی شود معادله حالت CPA یک مدلی است که صریحاً تعادلات سیستم – های شامل پیوند هیدروژنی را تشریح می کند

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.