استفاده از سیستم زیرنویس برای مقالات رشته های علوم انسانی

0

استفاده از سیستم زیرنویس برای مقالات رشته های علوم انسانی

استناد درون متنی همان طور که در بالا، در بخش ۱۱ ط، توضیح داده شده، از سیستم اعداد بالا نویسی شده استفاده کنید.

فهرست منابع ارجاعات را در پایین هر صفحه ای که استنادها در آن آورده شده قرار دهید.

توجه: استفاده از علامت سؤال درون پرانتز، بعد از سال انتشار بدین معناست که صحت تاریخ، نامعلوم است؛ ولو اینکه صحت تاریخ بخش هایی از مقالات را تا حدودی می توان تعیین کرد.استفاده از سیستم زیرنویس برای مقالات رشته های هنرهای زیبا – رقص، موسیقی و تئاتردر مستند سازی برای مقاله ای در یکی از رشته های هنرهای زیبا از اعداد بالانویس شده در متن استفاده می شود. بخش ۱۱ح و زیرنویسی ها و مندرجات را ملاحظه کنید.

 نوشتن صفحه ی کتابنامه برای مقاله ای که در آن از سیستم زیرنویس استفاده شده است

ممکن است علاوه بر زیرنویسی ها و مندرجات، به تهیه ی یک صفحه ی کتابنامه ی جدا برای مقاله ی خود نیاز داشته باشید تا منابع به کار رفته را فهرست کنید. از عنوانی استفاده کنید که محتوای خود را نشان دهد، مانند “کتابنامه ی منتخب”، “منابع کمک گرفته شده” و یا “آثار استنادی” توجه: اگر زیرنویس های کاملاً مستندی مینویسید، کتابنامه صفحه ای زاید است. قبل از نوشتن با استاد خود مشورت کنید؛ ممکن است نیازی به آن نداشته باشید. عنوان را از اولین مدخل با سه خط، فاصله دهید. نوشتن اولین خط هر مدخل را از گوشه ی سمت چپ کاغذ آغاز کنید و از خط دوم به بعد، به اندازه ی پنج حرف، تو رفته تر بنویسید. فهرست را براساس حروف الفبا و با نام خانوادگی نویسندگان مرتب کنید. اگر نویسنده ای در فهرست شما بیش از دو اثر دارد، عناوین آنها را به صورت الفبایی مرتب کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.