اقدامات اولیه جهت آماده کردن نوشته برای چاپ

0

. درین نگام مربی تصمیم گرفت که حیله ای به کار ببرد. سوت خود را به صدا دراورد و با صدای بلند انها را مورد ۱۲/۱ (لطفاً در سطر اول صفحه  ۱۲ اضافه شود) به خاطر اینکه کفش های مناسبی به پا نداشتند و از طرف دیگر اولین باری بود که از شهر بیرون آمده بودند.

– آماده کردن نوشته برای چاپ:

کار بسیاری از نوشته های دانشگاهی در مرحله  قبلی به پایان میرسد. ولی از آنجا که هدف از نوشتن مقاله   نوشته ها به چاپ رسیدن آنها است و بسیاری از نوشته های دانشگاهی نیز در مجلات یا هفته نامهها و غیره به چاپ میرسند در اینجا باید یکبار دیگر نوشته را کاملاً مرور کرد و هرنوع اشتباه و خطایی را از میان برد. باید توجه کنید که نوشته پس از چاپ به صورت مدرکی غیر قابل انکار باقی میماند. کلا باید در این مورد بسیار دقت کرد که بعدها اسباب ناراحتی فکرو (اگر بتوانیم این کلمه را به کاربریم) شرمساری نویسنده را از اشتباه بودن و یا بی ارزش بودن مطالبش فراهم نیاورد.

در صورتی که نوشته را برای چاپ ارسال میکنید بد نیست در بالای صفحه  اول شروعمطلب خطی مایل بکشید و نام و مشخصات خود را مجدداً بنویسید که اگر احیاناً صفحه  عنوان گم شد. مسالهای پیش نیاید.

– نتیجه:

نوشتن چیزی بالاتر از لغزاندن نوک قلم بر روی کاغذ و ردیف کردن و سرهم کردن کلمات است. برای نوشتن و خلق یک اثر بدیع باید با تمام وجود آنرا حس کرد. باید با انگشتان روح و احساس آنرا لمس کرد. باید حرفی را که برای زدن انتخاب کردهایم قبل از هر چیز آنرا به زوایای روح و گوشه های ادراک و وجود خود نزدیک کنیم. باید در درجه  اول خود به آن اعتقاد داشته و درباره  آن اطلاع کافی نیز داشته باشیم اگر نوشتهای تجلی حرفی باشد که از روی ایمان و اطلاع گفته شده و از دل برخاسته باشد بدون شک اثری ارزشمند خواهد بود.

شما اگر نویسنده  نمایشنامه یا داستان هستید باید به اشخاص بازی خود بی ریا عشق بورزید و آنها را دوست بدارید. باید به گونهای آنان را و صفات و خصوصیاتشان را خلق کنید که ذرات فکر و ایده و روح و وجود خود را در آنها لمس کنید و ببینید. کارهایی که میکنند باید کارهای خودتان، یا مردم عادی دیگری که وجود دارند و شما میشناسیدشان باشد. یا اگر شخصیتی را در فکر و ذهن خود پروراندهاید باید کارهایی را بکند که در دنیای واقع مصداق داشته باشد و طبیعی به نظر برسد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.