اقدامات دانشجو قبل از تشکیل جلسه کمیته

0

*دانشجو باید قبل از تشکیل جلسه کمیته، پروپوزال خود را که به خوبی تهیه شده است به اعضای کمیته ارائه کند و مطمئن باشد که آنها زمان کافی تا برگزاری جلسه برای خواندن آن دارند. دانشجو باید به گونهای برنامه ریزی کند که برای جلسه پروپوزال زمان خوبی برگزار شود و آنرا به خوبی مدیریت کند. دانشجو باید بداند ارائه گرافیکی موجب می شود افراد کمیته بهتر موضوع او را درک کنند. لذا باید آنها را به خوبی تهیه کند به گونه ای که خوب به نظر برسند. نتیجه یک جلسه خوب، می تواند این باشد که اعضای کمیته متوجه شوند که دانشجو تحقیق خوبی را آماده کرده است. نحوه ارائه دانشجو در جلسه کمیته نباید به گونه ای باشد که اعضای کمیته را تحقیر کند.

دانشجو باید به گونه ای ارائه کند که میداند افراد کمیته همه پروپوزال را خواندهاند. دانشجو بایدجزئیات نوشته شده در هر بخش را یک بار دیگر مرور کند، با این فرضی که ممکن است یکی از .اجزاء یکی از بخش ها گذرا رد شده باشد

* محقق در نوشتن پروپوزال باید در کاربرد زبان نوشتاری دقیق باشد. مطمئناً باید مطالب پروپوزال را با جملاتی در زمان آینده نوشت چون فعلاً پروپوزال است. برای تبدیل یک پروپوزال خوب به سه فصل اول تز باید زمان آینده جملات را به زمان گذشته تبدیل کرد. یعنی به جای اینکه بگوییم این را میخواهم انجام دهم، بگوییم این انجام شد و تغییراتی براساس روش واقعی تحقیق در مطالب داده شود. در زمانی که دانشجو تز را می نویسد باید نسبت به آنچه پیشنهاد کرده است و در پروپوزال روی آنها تأکید نموده است تغییرات ویرایشی مناسب اعمال کند تا بخشی از پروپوزال به تز تبدیل شود.

چگونگی تنبدیل پروپوزال به تز توضیه میشود که محقق ضمن تماس با یکی از دوستان همکار خود که از نظر تخصصی با وی متفاوت میباشد، بخواهد تا پروپوزال وی را بخواند و در مورد نحوه نوشتن قضاوت نماید و به وی اطمینان دهد که آنرا خوب نوشته است. اگر دوست همکار محقق در قضاوت خود کلماتی مانند نامفهوم، سبک، مختصر، محاوره ای، اضافی، گیج کننده به کار برد، مشخص می شود که نگارش پروپوزال دارای مشکل است. سی محقق باید موقعیت پروژه خود را در ارتباط با دیگر پروژهها مشخص کند و نشان دهد که پروژه وی چگونه به گسترش و توسعه کاری که قبلاً انجام شده است کمک خواهد کرد، از اشتباهات و خطاهایی که قبلاً انجام شده است اجتناب خواهد کرد، همکاری قوی تری بین پیشقراولان موجود ایجاد خواهد کرد و در نهایت چگونه این پروژه می تواند بی نظیر باشد. این مورد وقتی عمل می شود که پروژه تقریبی وی همان مسیر تحقیقات گذشته را طی نکند. نوشتن تز ،فرض کنید دانشجو با ایده خوبی برای تحقیق جلو آمده است پروپوزال خود را تصویب نموده است و اساس آن پروژه خود را با موفقیت به انجام رسانده است. وی هم چنین دادهها را جمع آوری نموده و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. در این زمان دانشجو آماده نوشتن تز میباشد. اگر وی مراحل اولیه را به خوبی انجام داده باشد این قسمت نباید زیاد مشکل باشد، حتی میتواند لذت بخش باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.