انعکاس برخورد امواج الکترومغناطیسی باانواع پدیده ها

0

سنجش از دور(RS)

از زمانهای گذشته تاکنون روشهای مختلفی برای جمع آوری داده های مبتنی بر مکان وجود داشته است که از آن جمله می توان به مشاهدات نجومی، فتوگرامتری، نقشه برداری و سنجش از دور اشاره نمود. سنجش از دور از زمره روشهای جمع آوری داده محسوب می گردد که در آن کمترین میزان تماس مستقیم با اشیاء و عوارض مورد اندازه گیری را داشته و برخلاف سایر روشها که عوامل انسانی در گردآوری و تفسیر داده های زمینی نقش دارند، در روش سنجش از دور این وظیفه بر عهده سنجنده ها خواهد بود.[ ١۴]

سنجش از دور را ” علم ،فناوری و هنر بدست آوردن اطلاعات در مورد اشیاء ،سطح ،یا پدیده ها بوسیله تحلیل داده های اخذ شده از وسایلی که درتماس مستقیم با شیء ،سطح وپدیده تحت بررسی نباشد”تعریف کرده اند.[٩]

در برخورد امواج الکترومغناطیسی باهر پدیده ،سه عمل عمده ی انعکاس ،جذب وعبور صورت میگرد که میزان هریک به طول موج انرژی تابیده و نیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن پدیده بستگی دارد ومیزان انعکاس انرژی ازهر پدیده روی زمین تابعی ازطول موج ، خواص مولکولی و درون سلولی پدیده و سایرخصوصیات فیزیکی وظاهری اشیاء مورد اندازه گیری می باشد.

اطلاعات ماهواره ای حاصله درابتدا دارای خطاهای مختلف ژئومتری ورادیومتری است که متأثر ازوضعیت ماهواره وسنجنده وشرایط جوی وخطاهای هنگام ثبت ، انتقال اطلاعات و دیگر موارد ناشی ازآن است

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.