اهمیت یادداشت برداری در مطالعه کتب

0

برای اینکه مطالعه، به آن هدف مطلوب برساند، نکاتی را باید مراعات کرد که به مفیدتر ساختن مطالعه کمک کند و وقتی که صرف کتابخوانی می شود، بازده مطلوب داشته باشد؛ به نحوی که انسان، هم آنچه را می خواند خوب بفهمد، هم بتواند به خاطر بسپارد و هم قدرت بیان و بازگو کردن آنها را برای دیگران داشته باشد. ”

این امور، عبارتست از:

. ۱- در این زمینه ها به «بیا کتاب بخوانیم» از نویسنده، مراجعه شود.

– یادداشت برداری

– طرح سؤال، فکر روی مطالب – نکات جنبی مربوط به زمان و مکان و شرایط و اصول مطالعه بطور اجمال، باید ارزش وقتی را که صرف مطالعه می شود دانست و بیشترین بهره را از مطالعه برد. نکاتی یاد شده و آنچه بعداً یاد خواهد شد، برخی به پیش از مطالعه مربوط میگردد، بعضی به هنگام مطالعه و بعضی هم به پس از مطالعه مربوط می شود.

کمّیت» یا «کیفیت»؟« از نکاتی که در مطالعه باید مورد دقت قرار گیرد، «کیفیت مطالعه» است، .» نه فقط «کمیت خوب خواندن، خوب فهمیدن، خوب به خاطر سپردن، خوب به کار بستن، بیش از حجم و مقدار بسیار خواندن دارای اهمیت است. بخصوصی که ما با چیزی بنام «کمبود وقت» مواجهیم؛ از این جهت باید

بیشتر روی بازدهی مطالعات خویش و ارتقای کیفی آن فکر کنیم. چه خواندن، و چگونه خواندن، مهمتراز (چه مقدار» خواندن است. در بخش «برنامه ریزی» هم اشاره شد که بی جهت و بی هدف و بی برنامه نباید مطالعه کرد. تنظیم وقت برای کارهای مطالعاتی، از ان جهت مفید است که ما را بر «وقت» هم مسلط میسازد. کمبود وقت را با این کار، تا حدی می توان جبران کرد. گفته اند که: «توزیع الوقت توسیع الوقت» یعنی تقسیم وقت، آن را وسعت میبخشد.

گرفتارترین و پرکارترین افراد هم، با برنامه ریزی برای مطالعه، به خواندن بسیاری از کتابها و گزارشها و مقالات و برای شرکت در بسیاری جلسات و مراسم و… وقت پیدا میکنند و تحقیق و تألیف میکنند و از این راه، به کیفیت مطالعهٔ خویش، غنا میبخشند. وقتهای خورده ریز و پراکندهای که در طول روز و هفته و سال، بیهوده صرف می شود، در صورت تنظیم وقت و برنامه ریزی، نتایج و دستاوردهای زیادی خواهد داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.