بررسی آخرین قسمت گزارش نتایج تحقیق و ارزیابی

0

آخرین قسمت گزارش نتایج تحقیق ارزیابی می شود و مقایسه ای بین آنها و وظیفه ای که بر عهده تحقیق گذاشته شده است بعمل می آید و نیز فایدههای بعدی تحقیق به اختصار شرح داده می شود. در گزارش های علمی و فنی معمولا منابع مورد استفاده ذکر میگردد. از آنجا که گزارش های علمی و فنی نشریه محسوب نمیشوند و توزیع آنها محدود است بعضی از کشورها کوشیده اند تا این مدارک را رسما به ثبت برسانند و اطلاعاتی را که درباره آنها گرد آمده است در یک جا متمرکز .کنند دائرهٔ المعارف: دانشنامه ها یا دائرهٔ المعارف ها به عنوان منبعی شناخته میشوند که یک روش بسیار با خوب برای رسیدن سریع به یک موضوع و یا دانش در یک موضوع و سایر موضوعات مربوط به آن میباشند.

باید به خاطر داشت که علاوه بر دائرهٔ المعارف های عمومی مانند دائرهٔ المعارف بریتانیکا، طیفی از راهنماها و کتابهای تخصصی تر فراوانی در مورد یک موضوع خاص وجود دارند. امروزه تعداد زیادی از این منابع برروی CD-ROM در دسترس هستند و بنابراین در صورتی که دسترسی به آنها امکانپذیر باشد برای جستجو بسیار مناسب هستند. . واژهنامه ها: وقتی که موضوع در دائرهٔ المعارف ها و راهنماها پیدا نشود. واژهنامه ها برای انتخاب واژه هایی که معانی مشابهی دارند و ممکن است به جای همدیگر بکار برده شوند، مناسب می باشند. همچنین بعضی از رشته ها برای مثال جامعه شناسی واژهنامه های مخصوص به خود دارند.

یک راه دیگر استفاده از فرهنگ لغتها می باشند که فهرستی از واژه هایی که مفهوم مشابهی دارند را فراهم می کند. در این مورد نیز علاوه بر لغت نامه های عمومی مثل Roget’s Thesaurus بعضی از کتابخانه های تخصصی فرهنگ لغات مخصوص رشته ها یا زمینه هائی که تحت پوشش آنها هستند را فراهم می کنند. برخی از محققان که وقت بیشتری دارند برای نتیجه بهتر می توانند از منابع دیگراستفاده کنند.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.