بررسی امکانات و تجهیزاتی برای ارائه سمینار

0

*دانشجو باید بداند شنونده ها چه میخواهند بشوند؟

*دانشجو باید از قبل بداند که چگونه و چطور میخواهد سمینار خود را ارائه کند و از چه خطمشی برای این ارائه استفاده نماید. به عنوان مثال باید بداند ویژگی های سمینار رسمی است یا غیر رسمی ؟آیا دانشجو می تواند از وسایل سمعی بصری به خوبیخیلی زیاد  استفاده کند یا تنها از وسایل خاصی می تواند بهره بگیرد؟ آیا دانشجو قرار است از میکروفون استفاده کند، آیا قرار است همزمان با ارائه سمینار خود از کامپیوتر استفاده و آنرا نیز مدیریت کند؟ دانشجو باید قبل از ارائه سمینار تجهیزات لازم برای استفاده در سمینار را ملا خطه نموده و از تجهیزات مطمئن گردد. سپس تصمیم بگیرد چطور یک سمینار را ارائه کند. دانشجو همچنین باید بداند چه امکانات (تسهیلات) و تجهیزاتی برای سمینار وی فراهم میباشد؟ آیا امکان جایگزین نمودن هر یک از این وسایل وجود دارد؟ دانشجو باید مطمئن باشد که تصاویر و اسلایدها برطبق اصول و نظم مورد نظر مرتب شده اند؟ دانشجو باید از قبل کاملاً با همه تصاویر و اسلایدهای آماده شده آشنا گردد. درمورد استفاده از اسلاید دانشجو باید:

الف) ترتیب اسلایدها را به طور ثابت نگه دارد. .

حاشیه اسلاید را باید خالی نگه دارد. بهتر است به صورت Landscape آماده نماید چرا که اسلایدها معمولاً دارای نسبت دو سوم هستند.

ب) برای هر اسلایدی عنوانی به صورت متن در نظر گیرد. عنوان اسلاید به دانشجو کمک می کند تا به نکات قابل رجوع راحتتر برگردد. .عنوان های اسلایدها را باید در یک محل مشخص در اسلاید قرار داده شود

ج) دانشجو باید بداند چه بخشی از اطلاعات باید روی یک اسلاید قرار داده شود. از اسلایدها برای بیان نکات مهم سمینار استفاده کند. دانشجو باید از عنوان ها و جملاتی استفاده کند که علاوه بر خصوصیت اختصار، توجه مخاطب را نیز جلب نماید. در هر اسلاید تنها یک ایده قرار گیرد و برای جداسازی ایدهها در اسلاید از بولت استفاده شود. هر خط یک اسلاید باید حداکثر از ۹ لغت و در نهایت ا” خط در اسلاید تشکیل شده باشد، فضای خالی روی اسلاید برای ایجاد توازن در حجم اطلاعات موجود روی اسلاید مهم است. در روی هر اسلاید باید از ساختارهای جملات موازی استفاده شود و از انیمشین مناسب برای اسلایدهای خود استفاده نماید.

د) چه تعداد اسلاید باید در سمینار استفاده کند. اغلب دانشجویان خوب برای هر یک تا دو دقیقه صحبت، از یک اسلاید و یا به طور متوسط دو دقیقه را به هر اسلاید اختصاص می دهند (غیر از اسلایدهای مربوط به عنوان و فهرست بنابراین در یک سمینار ۲۰ دقیقهای ۱۲ اسلاید استفاده میشود

ه) رنگ پشت زمینه اسلایدها و متن روی آنها چگونه است؟ چقدر متن باید طویل باشد و یا چه مقدار متن قرار است در هر یک از اسلایدها قرار گیرد. با او را با دانشجو باید تعدادی ضربالمثل و یا حکایات کوتاه و گاه مزاح برای تنوع در سمینار خود استفاده نماید.

۷- دانشجو باید بداند برای چه کسی سمینار را ارائه می کند؟ بعضی وقت ها این. واضح می باشد ولی نه همیشه. دانشجو باید مخاطبین خود را به خوبی بشناسد و از شایستگیهای آنها مطلع باشد. به عبارتی دانشجو باید از قبل تحلیلی درستی از مخاطبین داشته باشد. دانشجو باید در مورد نوع شنوندگانی قرار است در سمینار وی حضور یابند فکر کند و اطلاعاتی را که لازم است آنها بدانند به اطلاعات زمینه کاری خود اضافه نماید و برای آنها حدس بزند. سطح علمی شنوندگان، عامل تعیین کننده نحوهٔ توضیح وی در مورد روش های آزمایش و ویژگیهای روش ها می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.