بررسی روش نوین ارائه راهبرد خودتنظیمی برای دانش آموزان

0

پژوهشی که آقایان زنجانی و حسنلو انجام داده اند،نشان می دهد که ارائه راهبرد خودتنظیمی برای دانش آموزان،به عنوان یک روش نوین یاددهی-یادگیری،میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را در درس ریاضی بطور معنی داری افزایش داده است[5] نتیجه ی پژوهش دیگری بیان می کند: با مطالعه تاریخ آموزش و پرورش، ملاحظه می کنیم که همواره دو نوع آموزش درمقابل هم قرار داشته اند.دسته اول: روشهای تدریس سنتی، که در گذشته های دور به کار می رفته اند و دسته دوم: روشهای مبتنی بر یافته های روانشناسی است که به طور عمده از قرن بیستم به بعد تکوین یافته اند و به روشهای جدید شهرت دارند. از میان روشهای سنتی می توان از روش سقراطی و روش مکتب خانه ای در ایران و دیگر کشورهای اسلامی نام برد.

از روش های جدید در تدریس ریاضی می توان به روش توضیحی، روش سخنرانی، روش اکتشافی، روش حل مساله، روش بحث در کلاس، روش پرسش و پاسخ، روش فعال، روش قیاسی و استقرایی آموزش مهارتهای فراشناختی و… نام برد. [15]همچنین پژوهشی درباره روش های نوین تدریس ریاضی ابتدایی ، از ریاضیات به عنوان زبانی که برای ارتباط با طبیعت به کار می رود ، نام می برد. همان طوریکه هیبس ، فیزیکدان آمریکایی ، آن را زبان طبیعت می نامد. بنابراین برای آموزش این علم به دانش آموزان ابتدایی ، باید از طبیعت بهره برد. همچنین ، روش هایی را به کار برد که فرصت فعالیت فردی را به دانش آموزان بدهند و باعث بروز استعداد ها و خلاقیت های آن ها گردند. می توان از وسایلی استفاده کرد که در مجسم ساختن روابط انتزاعی ریاضیات ، نقش اساسی دارند.و در آخر ایجاد کلاس های مخصوص ریاضیات در مدارس و ایجاد اتوبوس ریاضی برای گردش علمی ریاضی را پیشنهاد می دهد. [17]

روش تحقیق

روش انجام این پژوهش روش مطالعهی کتابخانه ای و توصیفی است. برای دست یافتن به اطلاعات لازم منابع کتبی و الکترونیکی ، شامل کتابها و مجلات و پژوهش ها و سایت هایی را در این زمینه شناسایی کرده و پس از گردآوری منابع در دو مرحله به مطالعه ی کلی و اجمالی و نیز مطالعه همراه با فیش برداری و ثبت موضوعات مورد نظر پرداخته و بعد به بحث و بررسی و تفسیر مطالب گردآوری شده پرداختیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.