بررسی ریاضیات به سبک AMS

0

ریاضیات: سبک AMS

استناد درون متنی ابتدا منابع را براساس حروف الفبا مرتب کنید، سپس آن ها را شماره گذاری کنید. این فهرست را “منابع” نامگذاری کنید. بعد از آن، تمام استنادهای درون متنی به شماره های مرجع، ارجاع داده می شوند که باید در متن مقاله، آنها را درون کروشه قرار دهید و با حروف درشت تایپ کنید (اگر نمی توانید از حروف درشبت استفاده کنید، زیر آن یک خط موجدار بکشید۵)،

فهرست منابع درمورد کتاب ها، زیر عناوین خط بکشید. نام ناشر قبل از شهر محل انتشار می آید و نیازی به ذکر صفحات کتاب نیست. در مورد ژورنال ها، زیر عنوان مقاله خط بکشید اما زیر نام ژورنالی خط نکشید. شماره ی جلد را با حروف بزرگ بنویسید (اما اگر به حروف بزرگ دسترسی ندارید، از یک خط موجدار استفاده کنید). سال انتشار را در پرانتز ذکر کنید؛ سپس صفحه گذاری مقاله را کامل کنید.

توجه: شکل این مدخل ها مطابق با دستدامه ای برای نویسندگان مقالات رشته ی ریاضیات، بازبینی شده، ویرایش – شده (پراویدنس:انجمن ریاضی آمریکا، ۱۹۹۰) می باشد.

فیزیک: سبک مؤسسه ی فیزیک آمریکا (AIP)

استناد درون متنی از اعداد بالا نویس شده، مانند این “استفاده کنید. منابع را به ترتیب ذکر شده در متن مقاله شماره گذاری کنید، نه براساس حروف الفبا. این فهرست را “منابع” نامگذاری کنید.

فهرست منابع در مورد کتاب ها، زیر عناوین خط بکشید. نام ناشر قبل از شهرمحل انتشار می آید و صفحات کتاب باید ذکر شوند. در مورد ژورنال ها، عنوان مقاله کلا حذف می شود؛ عنوان ژورنال به صورت اختصاری نوشته می شود و زیر آن خط کشیده نمی شود. شماره ی جلد با حروف بزرگ نوشته می شود (اگر لازم بود، از خطی موجدار در زیر شماره ی جلد استفاده کنید). سال را درون پرانتز آورده و بعد از آن شماره ی صفحات را بنویسید.

توجه: شکل این مدخل ها مطابق با تسیوه نامه ی راهنمای تهیه ی مقالات ژورنال ها، متناشمر نسده توسط موسسه – ی فیریک آمریکا، ویراست سوم (نیویورک، مؤسسه ی فیزیک آمریکا، ۱۹۷۸) می باشد.

استفاده از سیستم شماره ای در مقالات رشته ی علوم پزشکی، بهداشت پزشکی ، پرستاری و زیست-پزشکی علوم پزشکی

هم به عنوان یک قانون عمومی، همانند دیگر علوم کاربردی ازسیستم شماره ای بهره می گیرد. تفاوت هایی در میان ژورنال های پزشکی وجود دارد؛ بنابراین، برای انتخاب پیکره ی مناسب، با استاد خود مشورت کنید. استناد درون متنی استنادهای خود را به ترتیبی که در متن مقاله می آیند مثل این (۱)، یا مثل این شماره گذاری کنید. توضیحات و مثال ها را در بخش ۱۱ ه. ملاحظه کنید.

فهرست منابع این فهرست را “منابع” نامگذاری کنید. فهرست را به ترتیب حروف الفبا مرتب نکنید؛ ترجیحا انها را مطابق با ترتیب منابع درون متن مقاله شماره گذاری کنید. برای کتاب ها، فهرستی از موارد زیر تهیه کنید: نویسنده، عنوان (زیر آن خط بکشید و حرف اول تمامی لغات اصلی را با حروف بزرگ بنویسید)، محل انتشار، ناشر و سال انتشار. برای ژورنال ها، این موارد را فهرست کنید: نویسنده، عنوان مقاله (بدون علامت نقل قول؛ فقط حرف اول از اولین لغت را با حروف بزرگ بنویسید)، نام ژورنال (زیر آن خط بکشید؛ حرف اول لغات اصلی آن را با حروف بزرگ بنویسید؛ آن را به صورت اختصاری و بدون نقطه بنویسید اما در انتهای آن یک نقطه قرار دهید)، سال انتشار (پس از آن نقطه ویرگول بگذارید)، شماره ی جلد (پس از آن علامت دونقطه قرار دهید) و شماره ی صفحه (یا صفحات).

توجه: شکل این مدخل ها بیانگر معیاری عمومی هستند که توسط انجمن پزشکی آمریکا، کتاب سبکی: داستادامه – ی ویرایشمی، ویراست ششم (اکتون، ماساچوست: گروه انتشاری علوم، ۱۹۷۶) پایه گذاری شده و در ژورنال های پزشکی متعددی مانند جاما، نقدهای تغدیه، ژورنال دانشکده ی به دانشست آمریکا و دیگر ژورنال ها مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه ی یک مقاله که در آن از سیستم شماره ای استفاده شده است مقاله ی زیر، پیکره ی یک مقاله را در علوم کاربردی نشان میدهد. توصیه می شود به جای اعداد بالا- نویس شده، از اعداد درون پرانتز استفاده کنید تا کار تایپ مقاله ی خود را ساده تر نمائید. با این حال، ممکن است استاد شما خواهان پیکره ای متفاوت باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.