بررسی یک سیستم چند جزئی در فشارهای بالا

0

 تمامی تعادلات فازی

یک سیستم چند جزئی در فشارهای بالا قابل تعمیم و سازگار با CPA نمی باشد.

*- همان طور که ذکر کردیم در فشارهای بالا CPA برای SLE در سیستم الکل – آلکان کاربرد دارد.

برای ۱-آلکانول – الکان در فشار بالا برای SLE با پارامتر برهمکنش ij K که مقدار آن از دادههای SLE در فشارهای پایین حاصل می شود، کاملاً با نتایج تجربی سازگار است.

-*- در سیستمهای استون دار، اگر پیوند هیدروژونی بین مولکولهای استون به وجود آید بر نوع جایگاه (۳B2B) تاثیر می گذارد. که خود بر سازگاری با معادله حالت CPA تاثیر مستقیم می گذارد.

*- برای VLE سیستم آب و استون در فشار بالا نتایج رضایت بخشی حاصل می شود. با این حال پارامتر بر همکنش از نظر عددی بزرگ خواهد بود که متفاوت از پارامتر برهم کنش VLE در فشار پایین است، که بر خلاف مورد ذکر شده در گزینه دو میباشد.

*- رفتار اترها مانند کتونها می باشد. پس برای بررسی سازگاری با CPA میتوان برای بررسی حل شدن در دی متیل اتر از اطلاعات کتون ها بهره جست (ضریت تقسیم). ۶- رCO – آب – DME سازگاری بالایی با CPA دارد. ولی برای N2 – آب – DME نتایج دارای سازگاری کمتری می باشد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.