تاریخچه چاپ دیجیتال

0

این سیستم های نوین با تکنولوژی پیشرفته خود که در حقیقت تلفیقی از نوآوری های انجام شده در صنایع الکترونیک ، مکانیک مهندسی موادمی باشد .مسیر پیشرفت خود را در صنعت کاشی و سرامیک پیدا نموده و به سمت بهینه شدن گام بر میدارد . شاید در سیستم فعلی ، دیگر پیشرفت چندانی در روند کاری و نوآوری در دستگاه های قدیمی چاپ ایجاد نشود ولی به دلیل اینکه هنوز بسیاری از موارد ومسائل مربوط ، چاپ دیجیتال شناخته نشده و یا به دلیل در ارتباط بودن سیستم تولید رنگ در این سیستم با صنعت نانوتکنولوژی و یا الکترونیک هنوز مسائل مبهم زیاد وجود دارد قطعا در سال های عادی با روند رو به رشد در صنعت چاپ دیجیتال مواجه خواهیم بود و هنوز با وجود اینکه کیفیت چاپ دیجیتال بسیار بالاتر از تمامی روش های قبلی است اما هنوز باید در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد و نکات مبهم در روش اجرایی دستگاه کیفیت رنگ ها و… پاسخ داده شود. با دستگاه ها و رنگ های امروزی چاپ دیجیتال درکل نمیتوان افلک های ویژه ای همچون ژی اکتیو، ولتروزایی ، پخت سرد که با استفاده از چاپ فلت قابل حصول است را تهیه نم ود و بنابراین هنوز استفاده از روش های پیشین می بایست مد نظر تولیدکنندگان کاشی قرار گیرد.

در سال 2000شرکت KERAJET با کمک شرکت FERRO ENAMET اولین دستگاه چاپ دیجیتال را عرضه نمودند . برای شناخت نحوه کار چاپ دیجیتال باید شناختی هر چند اولیه از اصول رنگ در کامپیوتر و تفاوت ان با انچه چاپ میشود داشته باشیم چاپ دیجیتال روش هایی است که در ان عملیات چاپ با قرار دادن رنگ بر روی سطح خاکی ، بدون تماس با سطح انجام میگیرد امروزه علاوه بر اعمال رنگ با استفاده از چاپ دیجیتال، امکان استفاده از این چاپ برای اعمال لعاب دانگوب نیز در حال پیشرفت و آماده شدن است . همچنین این روش برای قطعات ویژه ، کاشی های فتوکاتالیست ، کاشی فتو کاتالیست و سطوحی که امکان چاپ با روش های معمولی در آن ممکن نیست نیز مورد مصرف قرار میگیرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.