تشریفات لازم جهت تعیین دارایی تاجر ورشکسته

0

-برای اینکه طلبکاری بتواند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنماید باید طلب او دین مسلم، که تشخیص این امر با دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است، به علاوه لازم است موعد پرداخت طلب رسیده باشد. منتهای مراتب پس از صدور حکم ورشکستگی مطالباتی هم که موعدآن ها نرسیده حال شده وقابل وصول می گردد. اما لازم نیست همه طلبکاران تاجر، ورشکستگی او را تقاضا کند تقاضای یک نفر از آن ها کافی است و میزان طلب طلبکارانی که تقاضا می کنند موثر در مقام نیست و همچنین نوع دین، در صدور حکم ورشکستگی تاثیری ندارد و به همین دلیل، طلبکاری که طلب یا وثیقه دارد با طلبکار عادی یا دارای حق رجحان تفاوتی ندارد.

برای تعیین دارایی تاجر ورشکسته لازم است از طلبکاران، بدهکاران و کسانی که نسبت به اموال او ادعایی دارند، یا اموال او را در اختیار دارند از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، دعوت به عمل آید. قانون گذار برای عدم معرفی طلبکاران مجازات جزائی مقرر ننموده است و همینطور درآگهی از بدهکاران تاجر نیز دعوت می شود که در مهلت مقرر خود را معرفی کنند.

و در صورت معرفی نکردن خودشان محکوم به مجازات خواهند شد. دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم مندرج ، مطابق مقررات عام قانون تشکیل دادگاه های عمومی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه عمومی است. اداره تصفیه برای تعقیب متخلف باید در این دادگاه طرح شکایت نماید که پس از رسیدگی، در مورد مجازات حکم صادر خواهد کرد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.