تفاوت روش های جدید و دیجیتال در صنعت چاپ

0

مزیت دیگر روش دیجیتال این است که به دلیل عدم تماس چاپ دیجیتال با سطح کاشی ، امکان اجرائی طرح دوکاشی های برجسته و استراکچر با این دستگاه بر خلاق روش های قبل وجود دارد و حتی لبه های کاشی که با روش های پیشین امکان چاپ بر روی انها وجود نداشت با این روش قابل چا پ است .

با توجه به دستی بودن تنظیمات در روش های قدیمی چاپ و دکور شیب رنگی بین نمونه های تولیدی در دوره های مختلف تولید و یا حتی کاشی های پشت سرهم یکی از معضلات این صنعت محسوب میشود در روش دیجیتال با توجه به این که روش اعمال کاملا توسط دستگاه به صورت الکترون یکی کنترل میشود در این مساله به طول مراحل رفع شده است .

همچنین روش های قدیمی چاپ  به دلیل درگیر بودن رنگ مصرفی با لعاب و سطح کاشی معمولا با تغییر شرایط رتولوژیک و مشخصات یکی رنگ در دوره زمانه ی حتی چند دقیقه ای تولید روبروست زیرا به دلیل در تماس بودن سطح سیلند ر و شابلون با سطح کاشی ورود لعاب سطح کاشی به حاصل رنگ غیر قابل اجتناب است و با توجه به این که دامنه لعاب بالاتر ازدانسیته رنگ است همواره با مشکل افزایش ودانسیته رنگ کاهش شدت رنگ یا تغییر رنگ به در سیستم مواجه هستیم ولی باتوجه به اینکه چاپ دیجیتال هیچ تماسی با کاشی ندارد لذا بحث شدت رنگ و. تغییرات ناشی از اختلاط رنگ و لعاب به طور کلی متنفی می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.