تهیه منابع و مطالب مورد نیاز بامراجعه به کتابخانه

0

تجربه نشان داده است در این موارد بسیار مفید خواهل بود چند روز بعد برای مرور مجلد به این یادداشتها مراجعه شود.

پس از این مرحله، با مراجعه به کتابخانه جستجوی بیامان خود را برای رد زدن منابع و مطالب مورد نیاز شروع خواهد کرد. لیستی از کتابها و مقالاتی که به کار وی مربوط میشود تهیه خواهد کرد. تأکید براینکه با یادداشت مشخصات هر منبع حتماً شماره ی راهنمای کتاب (Call -number) را نیز یادداشت کند ضروری است. بدیهی است باید به محقق جوان تفهیم گردد این کارهای اصولی و اساسی برای راهنمایی و کمک به وی بوده و هدف اصلی یک مطالعه  قدم به قدم و سیستماتیک در روی موضوعی خاص میباشد و فایده ی آن جلوگیری از اتلاف وقت، مطالعه های سنگین و وقتگیر بوده و وی را مستقیماً به طرف هدف هدایت خواهد کرد (مطالعه  هدف دار). و از انجام کارهایی که او را از هدف اصلی منحرف کرده و یا بدون اخذ نتیجه ساعتها از وقت پرارزشی وی را تلف خواهد کرد بازخواهد داشت.

کتابخانه هرچند کوچک باشد، دارای دریاهای وسیعی از اطلاعات است که باید دانشجو با طریق ردزدان و یافتن آنها آشنا شود. نحوه  مراجعه  مقدماتی به دائرهالمعارفها برای اخل اطلاع کلی راجع به مطلب، یادداشت منابع مربوط که در آنجا ذکر شده، مراجعه به ایندکس های کتاب و مجلات علمی، مراجعه به کتابنامهها و بالاخره به برگههای کتب موجود (فیش ها یا کارتهای کاتالوگ) هرکدام نیاز به تمرین عملی دارد و منابع زیادی را در زمینه پژوهش مورد نظر ارائه میدهد. پس از تهیه  لیست این کتابها و اخذ اطلاعات کوتاهی که از برگه های کتابهای کتابخانه (فیش ها) به دست خواهد آمد و با اخذ الهام از کلمات و عبارات مربوطی که به چشم پژوهنده میخورد، وی قادر خواهد بود خلاصه (Outline) یا فهرستی از ریز نکاتی که مایل است برای ارائه یا اثبات فرضیه یا مدعای خود، که در جمله گویا بیان داشته است و نحوهای که در نظر دارد شواهد خود را به روال منطقی مرتب نماید، تهیه کند.

(در اینجا یادداشتهای نامنظم قبلی که برای نوشتن جمله  گویا استفاده کرده بود نیز به کار خواهد آمد). پس از تنظیم این خلاصه، کتابها و مقالات مورد نظر را از کتابخانه به امانت گرفته و شروع به بررسی سطحی محتوای آنها خواهد کرد. هنوز وقت مطالعه  دقیق و یادداشستا برداری نرسیده است زیرا هنوز امکان تغییر در قسمتهای مختلف مقاله وجود دارد.

در این بررسی که برای هر مورد بیش از چند دقیقه وقت نخواهد گرفت، عنوان کتاب، نویسنده، ناشر، سال چاپ و فهرست مطالب بررسی میگردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.