دانلود مقاله آسایش اقلیمی در بنا بر اساس شاخص های اولگی،گیونی، ماهانی (نمونه موردی:گرگان)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
میترا زارعی لاکسار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
داود رضایی – استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی شرایط آسایش اقلیمی در شهرستان گرگان با استفاده از شاخص های اولگیگیونی و ماهانی انجام گرفته است. این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از آمارهای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک گرگان و تحلیل و بررسی آن ها با استفاده از روش های ذکر شده سعی درتعیین شرایط آسایش اقلیمی و تعیین ویژگی های کالبدی یک بنای اقلیمی دارد . در انتها با بررسی های انجامشده به ترتیب اولویت راهکارهایی چون جلوگیری از افزایش رطوبت هوا در مواقع گرم هدایت تابش آفتاب بهفضای داخلی در زمستان ایجاد کوران در ساختمان و کسب حداقل انرژی خورشید در مواقع گرم برای ایجادشرایط آسایش در بنا معرفی می شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.