دانلود مقاله آسیب شناسی محله بریم در آبادان

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
اسکندر مختاری طالقانی – عضو هیئت علمی دانشکده مرمت بناها و بافت های تاریخی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه مرمت، تهران، ایران
سارا امیدبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه مرمت، تهران، ایران

چکیده:
فرسودگی یکی ازمهمترین مسائل مربوط به فضای شهری روستایی و کالبد یک ساختمان است که باعث بیسازمانی عدم تعادل عدم تناسب و بی قوارگی می شود. تشخیص فرسودگی و ضایعات در محله های شهری وعوامل فرساینده و مخرب، مهم ترین بخش در فرآیند باز زنده سازی یک کالبد شهری است. مطالعات آسیبشناسی که برمبنای مشاهدات عینی و بررسی های فنی و تجربی استوار است، به عبارتی درست مشاهدهکردن و پس از آن تجربه و تحلیل و استنتاج منطقی و اصولی، نقش مؤثری در شیوه مداخله و اقدام در بافتداشته و به اثر بخشی و سودمندی مرمت، احیاء وساماندهی منتهی می گردد. این مقاله سعی دارد در ادامه بهتشریح مراحل مختلف مطالعات آسیب شناسی، تعیین آسیب های وارد آمده و شناخت عوامل مختلف آسیبرسان (طبیعی ، انسانی)، بررسی مصالح به کار رفته و فنون کاربردی و ویژگی های فنی آنها و برخی راه هایترمیم و جایگزینی عناصر ساختمانی در جهت استلکام بخشی و مقاوم سازی بنا ، بپردازد و پیشنهادات خود رادر جهت حفظ و احیای آثار، بناها و بافت های تاریخی در ایران و به طور خاص در شهر آبادان ارائه کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.