دانلود مقاله آموزش آناتومی از طریق تلفن همراه در مقایسه باسخنرانی بر میزان یادداری دانشجویان پزشکی تاثیر بیشتری دارد

0

مقاله آموزش آناتومی از طریق تلفن همراه در مقایسه باسخنرانی بر میزان یادداری دانشجویان پزشکی تاثیر بیشتری دارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۹۴ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: آموزش آناتومی از طریق تلفن همراه در مقایسه باسخنرانی بر میزان یادداری دانشجویان پزشکی تاثیر بیشتری دارد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سخنرانی
مقاله آموزش از طریق تلفن همراه
مقاله آناتومی
مقاله یادگیری
مقاله یادداری
مقاله دانشجویان پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: آدرویشی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: هادیگل طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یادگیری از طریق تلفن همراه به عنوان مرحله جدیدی از توسعه یادگیری الکترونیکی، در پی ارایه فرصت هایی جهت انتقال اطلاعات، تقویت و بهبود یادگیری در دانشجویان می باشد که نقش آن در آموزش پزشکی به روشنی مشخص نیست. هدف این پژوهش مقایسه تاثیر آموزش آناتومی از طریق سخنرانی و تلفن همراه بر میزان یادگیری و یادداری دانشجویان پزشکی می باشد.
روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بر روی ۶۲ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد. دانشجویان به روش سرشماری و تصادفی ساده، به دو گروه آموزش از طریق سخنرانی و آموزش از طریق تلفن همراه تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها، از آزمون محقق ساخته که شامل ۳۰ سوال در حیطه دانش، فهم و کاربرد بود، استفاده شد. پس از اجرای پیش آزمون، میزان تاثیر دو روش آموزشی بلافاصله و یک ماه بعد از آموزش بررسی شد.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمرات در جمع سطوح یادگیری در گروه سخنرانی قبل، بلافاصله و ۴ هفته بعد آموزش به ترتیب ۱۲٫۰۳±۲٫۸۲۲، ۲۱٫۱۰±۳٫۲۹۴ و ۱۹٫۳۰±۴٫۰۱ (p<0.0001) و در گروه آموزش با تلفن همراه به ترتیب ۱۴٫۳±۳٫۷۰۶، ۲۱٫۱۳±۴٫۴۱۶، ۲۱٫۳۳±۳٫۱۷۷ (p<0.0001) بود. تفاوت معنی داری بین دو گروه در مرحله پس آزمون دیده نشد (p=0.1)، اما در مرحله یادداری (p=0.03) روش تلفن همراه موثرتر از سخنرانی نشان داده شد.
نتیجه گیری: آموزش از طریق تلفن همراه مانند سخنرانی باعث ارتقای یادگیری و یادداری دانشجویان پزشکی می شود؛ ولی تاثیر آن بر یادداری بیشتر است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.