دانلود مقاله اثرات تغییر اولترافیلتراسیون و غلظت سدیم محلول دیالیز در پیشگیری از افت فشارخون و کرامپ عضلانی در طی فرآیند همودیالیز

0

مقاله اثرات تغییر اولترافیلتراسیون و غلظت سدیم محلول دیالیز در پیشگیری از افت فشارخون و کرامپ عضلانی در طی فرآیند همودیالیز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: اثرات تغییر اولترافیلتراسیون و غلظت سدیم محلول دیالیز در پیشگیری از افت فشارخون و کرامپ عضلانی در طی فرآیند همودیالیز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همودیالیز
مقاله غلظت سدیم محلول دیالیز
مقاله اولترافیلتراسیون
مقاله افت فشارخون
مقاله کرامپ عضلانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملایی عین اله
جناب آقای / سرکار خانم: قاری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: موجرلو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام پور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاخانی محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سیدیعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: خاری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی ربابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افت فشارخون و کرامپ عضلانی در همودیالیز شایع است. برای پیشگیری از این عوارض، روش های جدیدی مانند تغییر در غلظت سدیم محلول دیالیز و اولترافیلتراسیون مطرح شده است. هدف این مطالعه، تعیین تاثیر این تغییرات در پیشگیری از افت فشارخون و کرامپ عضلانی بود.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، ۴۴ بیمار تحت همودیالیز با تخصیص تصادفی به ۴ گروه تقسیم شدند. برای همه بیماران ۴ پروتکل همودیالیز مختلف به اجرا درآمد. پروتکل یک: سدیم محلول دیالیزخطی و اولترافیلتراسیون ثابت. پروتکل دو: اولترافیلتراسیون خطی و سدیم ثابت. پروتکل سه: سدیم خطی و اولترافیلتراسیون خطی و پروتکل چهار (روش روتین): سدیم ثابت و اولترافیلتراسیون ثابت. به ازای هر پروتکل، ۶ جلسه همودیالیز انجام شد. داده ها با آزمون مربع کای و محاسبه خطر نسبی تحلیل شدند. سطح معنی داری برای تمامی آزمون ها ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: میزان بروز افت فشارخون در پایان ساعت چهارم دیالیز در پروتکل ۳ نسبت به روش روتین به طور معنی داری کاهش یافته بود (p<0.05)، در حالی که در پایان ساعات ۱، ۲ و ۳ این تفاوت معنی دار نبود. عارضه کرامپ عضلانی در روش روتین نسبت به سایر پروتکل ها بیشتر بود (p=0.034). خطر نسبی ایجاد کرامپ عضلانی در روش روتین ۲٫۰۸ برابر پروتکل یک، ۱٫۰۹ برابر پروتکل دو و ۲٫۰۸ برابر پروتکل سه بوده است.
نتیجه‌گیری: از آنجا که استفاده از مدلینگ سدیم و اولترافیلتراسیون روشی ساده و بدون هزینه است و میزان بروز عوارض افت فشارخون و کرامپ عضلانی را کاهش می دهد، بنابراین به منظور کاهش بروز این عوارض، استفاده همزمان از تغییر در غلظت سدیم محلول و تغییر در اولترافیلتراسیون را نسبت به روش روتین توصیه می کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.