دانلود مقاله اثرات ضد تغذیه ای و حشره کشی عصاره اتانولی درختچه استبرق Calotropis procera روی شپشه های آرد T. confusum ،Tribolium castaneum و پروانه برگخوار کنار Thiacidas postica

0

مقاله اثرات ضد تغذیه ای و حشره کشی عصاره اتانولی درختچه استبرق Calotropis procera روی شپشه های آرد T. confusum ،Tribolium castaneum و پروانه برگخوار کنار Thiacidas postica که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت آفات کشاورزی از صفحه ۲۳ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثرات ضد تغذیه ای و حشره کشی عصاره اتانولی درختچه استبرق Calotropis procera روی شپشه های آرد T. confusum ،Tribolium castaneum و پروانه برگخوار کنار Thiacidas postica
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Thiacidas postica
مقاله شاخص تغذیه
مقاله .Tribolium spp
مقاله اثر حشره کشی
مقاله Calotropis procera

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرار ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: فارسی محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: گلستانه سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای ارزیابی خواص حشره کشی و ضد تغذیه ای عصاره اتانولی درختچه استبرق Calotropis procera Aiton روی شپشه های آرد Tribolium spp. و پروانه برگخوار کنارThiacidas postica Walker آزمایش های اثرات کشندگی به روش های دیسک غذایی و ساندویچی انجام شد. آزمایش ها در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار از عصاره و ۵ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که عصاره اتانولی سبب مرگ و میر ۱۰۰ درصد شفیره ها در غلظت های ۹۰ و ۱۲۰ میکرولیتر در دیسک شدند. در بقیه تیمارها حشرات بالغ ظاهر شده نسبت به شاهد نیز اختلاف معنی دار از نظر وزن و رشد داشتند. مرگ و میر لاروهای نئونات برگخوار کنار در تمام غلظت ها اختلاف معنی دار با شاهد نشان داد. تاثیر تغذیه لاروهای سن سوم و پنجم از برگ های با غلظت ۳۰ و ۶۰ میکرولیتر بر سانتی مترمربع، اختلاف معنی دار با بقیه نشان داد. نتایج نشان داد که مقدار غذای استفاده شده در غلظت های ۳۰ و ۶۰ میکرولیتر بر سانتی مترمربع بیشتر از سایر غلظت ها بود و در نتیجه در غلظت های کم خاصیت حشره کشی و در غلظت های بالا یک رفتار ضد تغذیه ای بوجود آمد. عصاره اتانولی استبرق در تمام تیمارها به جز غلظت ۳۰ میکرولیتر بر دیسک از نظر نرخ رشد نسبی و نرخ مصرف نسبی غذا، تفاوت معنی داری با شاهد داشته اند. همچنین در غلظت ۶۰ و ۱۲۰ میکرولیتر بر دیسک به ترتیب بیشترین تاثیر را روی شاخص های بازدهی تبدیل غذای بلعیده شده و بازدارندگی تغذیه داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.