دانلود مقاله اثربخشی تکالیف تعاملی الکترونیکی طراحی شده بر یادگیری مهارت های زبان انگلیسی

0

مقاله اثربخشی تکالیف تعاملی الکترونیکی طراحی شده بر یادگیری مهارت های زبان انگلیسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی تکالیف تعاملی الکترونیکی طراحی شده بر یادگیری مهارت های زبان انگلیسی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش الکترونیکی
مقاله تکلیف تعاملی
مقاله مهارت های زبان انگلیسی
مقاله یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهتدی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: آتشک محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تکالیف تعاملی الکترونیکی طراحی شده بر یادگیری الکترونیکی مهارت های زبان انگلیسی است که بدین منظور از روش تحقیق نیمه آزمایشی، دارای طرح پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش ۳۰۰ نفر زبان آموز آموزش الکترونیکی کانون زبان ایران در دوره بهار ۱۳۹۱ بوده است که از این تعداد، ۳۲ نفر با سطح زبانی Elementary 2 به عنوان مشارکت کنندگان انسانی انتخاب و به صورت تصادفی، در دو گروه آزمایش و کنترل، جاگذاری شدند. سپس تکالیف تعاملی الکترونیکی توسط محققان و با هدایت و نظارت مسوولان کانون زبان طراحی شده است و به مدت یک ترم تحصیلی در اختیار گروه آزمایش قرار داده شد. در پایان ترم تحصیلی، به وسیله آزمون استاندارد کانون زبان که دارای پایایی قابل قبولی است، اطلاعات مربوط به مهارت های آموخته شده فراگیران هر دو گروه جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و میانگین) و آمار استنباطی (آزمون t برای دو گروه مستقل) تحلیل شد که نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار تکالیف تعاملی طراحی شده بر مهارت های واژگان، دستور زبان و درک مطلب فراگیران گروه آزمایش است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.