دانلود مقاله اثربخشی درمان طرحواره های هیجانی بر طرحواره های هیجانی زنان قربانی کودک آزاری و غفلت

0

مقاله اثربخشی درمان طرحواره های هیجانی بر طرحواره های هیجانی زنان قربانی کودک آزاری و غفلت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۴۸۱ تا ۱۴۹۴ منتشر شده است.
نام: اثربخشی درمان طرحواره های هیجانی بر طرحواره های هیجانی زنان قربانی کودک آزاری و غفلت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودک آزاری و غفلت
مقاله درمان طرحواره های هیجانی
مقاله طرحواره های هیجانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدیخواه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی حسینعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از تاثیرات بلند مدت کودک آزاری و غفلت، شکل گیری طرحواره های هیجانی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان طرحواره های هیجانی بر طرحواره های هیجانی زنان قربانی کودک آزاری و غفلت است.
روش بررسی: در طرحی نیمه تجربی، تعداد ۳۰ زن دارای سابقه کودک آزاری و غفلت (بر اساس نمره کسب شده در پرسشنامه کودک آزاری و غفلت) و ملاک های ورودی پژوهش، انتخاب و به شیوه تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند ((n=15. گروه آزمایش، مداخله ۱۳ جلسه ای بر اساس الگوی درمانی طرحواره های هیجانی دریافت نمود و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه کودک آزاری و غفلت، مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی (LESS) و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) به منظور کنترل نقش اضطراب و افسردگی بود. داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد درمان طرحواره های هیجانی منجر به کاهش طرحواره های هیجانی«احساس گناه» و «ساده انگاری هیجانی» و افزایش «پذیرش هیجانات» در مرحله پس آزمون و پیگیری شده است. این تاثیرگذاری بر افزایش «همگانی بودن هیجانات» در مرحله پس آزمون و افزایش «اعتباربخشی هیجانی» و «درک هیجانی» هم در مرحله پیگیری به تایید رسید.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است درمان طرحواره های هیجانی می تواند به عنوان درمانی موثر جهت اصلاح برخی طرحواره های هیجانی زنان قربانی کودک آزاری و غفلت مورد استفاده قرار گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.