دانلود مقاله اثر آموزش تدابیر مراقبتی مشکلات شایع سالمندی، بر سطح استرس شغلی مراقبین آسایشگاه های سالمندان

0

مقاله اثر آموزش تدابیر مراقبتی مشکلات شایع سالمندی، بر سطح استرس شغلی مراقبین آسایشگاه های سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی از صفحه ۵۴ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: اثر آموزش تدابیر مراقبتی مشکلات شایع سالمندی، بر سطح استرس شغلی مراقبین آسایشگاه های سالمندان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله استرس شغلی
مقاله مراقبین
مقاله آسایشگاه سالمندی
مقاله مشکلات شایع سالمندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امانیان دانیال
جناب آقای / سرکار خانم: فروغان مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با افزایش رو به رشد جمعیت سالمندان، نیاز به ارائه خدمات مراقبتی در آسایشگاه های سالمندی بیشتر می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ارائه بسته آموزشی مدیریت مشکلات شایع سالمندی بر سطح استرس شغلی مراقبین شاغل در آسایشگاه ها انجام شد.
روش بررسی: در این پژوهش مداخله ای نیمه تجربی، ۲۴ مراقب (۱۱ مرد و ۱۳ زن) شاغل در آسایشگاه های سالمندی استان گلستان، به روش سرشماری انتخاب و در مطالعه مشارکت نمودند. ابزارهای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته میزان آگاهی مراقبین و پرسشنامه استرس شغلی Osipow بود. روایی و پایایی ابزارها قبل از کاربرد به تایید رسید. مداخله، ارائه بسته ای آموزشی به مراقبین بود که به منظور افزایش دانش و مهارت مراقبین در زمینه مدیریت مشکلات شایع سالمندی تدوین شده بود. پرسشنامه ها قبل از آموزش، بلافاصله، یک ماه و سه ماه پس از آموزش تکمیل گردید و داده ها با آزمون های همبستگی پیرسون، تی مستقل، تی زوجی و آنالیز واریانس مورد تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: با افزایش میزان آگاهی مراقبین آسایشگاه های سالمندی استان گلستان، کاهش معنی داری در نمره استرس شغلی مراقبین پس از گذشت سه ماه از ارائه آموزش مشاهده شد (p<0.001). دو مولفه بارکاری (p<0.001) و بی کفایتی (p=0.002)، از مولفه های استرس شغلی در پیگیری سه ماه پس از آموزش، کاهش معنی داری را نسبت به قبل از آموزش نشان دادند.
نتیجه گیری: آموزش مدیریت مشکلات شایع سالمندی به مراقبین، منجر به افزایش میزان آگاهی و کاهش سطح استرس شغلی آنان شد. تدوین برنامه مدون آموزشی در زمینه نحوه مدیریت مشکلات شایع سالمندی و ترغیب مراقبین به شرکت در آن ها می تواند به ارائه خدمات با کیفیت به سالمندان و ارتقای سلامت و بهزیستی مراقبین و سالمندان مقیم آسایشگاه ها منجر شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.