دانلود مقاله اثر استروژنیک ۴-نونیل فنل بر سنتز ویتلوژنین در جنس نر نابالغ ماهی شانک زردباله، (Acanthopagrus latus (Teleostei: Sparidae) (Houttuyn, 1782

0

مقاله اثر استروژنیک ۴-نونیل فنل بر سنتز ویتلوژنین در جنس نر نابالغ ماهی شانک زردباله، (Acanthopagrus latus (Teleostei: Sparidae) (Houttuyn, 1782 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: اثر استروژنیک ۴-نونیل فنل بر سنتز ویتلوژنین در جنس نر نابالغ ماهی شانک زردباله، (Acanthopagrus latus (Teleostei: Sparidae) (Houttuyn, 1782
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۴-نونیل فنل
مقاله ویتلوژنین
مقاله ۱۷ بتا-استرادیول
مقاله فسفات باز ناپایدار (ALP)
مقاله شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفاهیه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مدیسه سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالقرنین حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده قطرمی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: عیدی وند سیمین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر اثر ماده استروژنیک -۴نونیل فنل بر ساخت ویتلوژنین در جنس نر نابالغ ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان در خلال دو هفته و بصورت تزریق درون صفاقی، غلظت های ۱۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میکروگرم بر گرم بر هفته از -۴نونیل فنل را دریافت نمودند. به ماهیان یک گروه نیز ۲ میکروگرم بر گرم بر هفته از ۱۷ بتا-استرادیول تزریق شد. گروه کنترل حلال، تنها محلول روغن نارگیل و اتانول را دریافت کردند در حالیکه بر روی ماهیان کنترل هیچگونه تزریقی صورت نگرفت. از ماهیان در روزهای ۰، ۷ و ۱۴ نمونه برداری به عمل آمد. تحریک ساخت ویتلوژنین در پلاسمای ماهیان تیمار شده بصورت غیر مستقیم و با اندازه گیری فسفات باز ناپایدار (ALP) و کلسیم کل پلاسما مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر افزایش یافته این اندیکاتورها در پلاسما، نشان دهنده تحریک وابسته به دوز ساخت ویتلوژنین توسط کبد ماهی های شانک تیمار شده با -۴نونیل فنل بود. همچنین القاء شدن ساخت ویتلوژنین با افزایش شاخص هپاتوسوماتیک (HSI) ماهیان تیمار شده با -۴نونیل فنل نیز قابل تأیید بود. یافته های این تحقیق حاکی از توانایی نونیل فنل در ایجاد اثر استروژنیک می باشد به گونه ای که توسط افزایش سنتز ویتلوژنین و HSI نشان داده شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.