دانلود مقاله اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف مکمل پروتئین Whey بر سطوح گلوتاتیون و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای مردان جوان

0

مقاله اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف مکمل پروتئین Whey بر سطوح گلوتاتیون و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای مردان جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف مکمل پروتئین Whey بر سطوح گلوتاتیون و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای مردان جوان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله مکمل Whey
مقاله گلوتاتیون
مقاله ظرفیت آنتی اکسیدانی تام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حائری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یثربی سیدمحمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اثر مصرف پروتئین Whey بر کنترل اشتها، رشد عضلات و متابولیسم چربی در افراد سالم نشان داده شده است اما اطلاعات محدودی در مورد اثر مصرف پروتئین Whey بر ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن و همچنین عوامل خطرزای متابولیک در افراد دارای اضافه وزن و چاق در دسترس می باشد. هدف از این پ‍‍‍ژوهش، بررسی تاثیر مصرف مکمل پروتئین Whey همراه با تمرین مقاومتی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی مردان جوان بود.
روش: نمونه آماری این پژوهش را ۳۰ دانشجوی جوان غیرورزشکار دارای اضافه وزن با میانگین سن ۲۰٫۱±۱٫۱۶ سال و ۲۶٫۸۸±۱٫۰۱ BMI کیلوگرم بر مترمربع تشکیل می دهد که بطور تصادفی به سه گروه مساوی (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل) تقسیم شدند: گروه های تجربی علاوه بر شش هفته تمرین مقاومتی مکمل پروتئین Whey ایزولات به مقدار ۳۰ گرم در روز و یا دارونما مصرف نمودند. سطوح گلوتاتیون (GSH) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما (TAC)، قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بن فرونی تحلیل شد (p<0.05).
نتایج: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد شش هفته تمرین مقاومتی و تمرین همراه با مصرف مکمل Whey و دارونما سبب افزایش معنادار سطح گلوتاتیون شد. بعلاوه تفاوت معناداری در ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای سه گروه علی رغم افزایش آن در گروه های تجربی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: شش هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل Whey سبب افزایش معنادار سطح گلوتاتیون و افزایش غیرمعنادار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما در مردان جوان دارای اضافه وزن گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.