دانلود مقاله ارائه راهکاری جهت کاهش زمان ساخت با تاکید برحفظ کیفیت از طریق اجرای ساختمان های پیش ساخته

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهدی مهدوی عادلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، گروه عمران ، شوشتر ، ایران
منصور منفرد زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، گروه عمران ، شوشتر ، ایران

چکیده:
مسکن وسکونت ، همواره از شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقلیمی هر منطقه تبعیت می کند. ماهیتمیزان کمبود و وجوه نیازهای سکونتی بر حسب گروه های مختلف اجتماعی متفاوت است. بدیهی است هر یکبه تبع ویژگی خود ، راه حل های متفاوتی را طلب می کند. یکی از این راه حل ها می تواند ارائه راهکاری ،جهت کاهش زمان ساخت با تاکید برحفظ کیفیت ، از طریق اجرای ساختمان های ییش ساخته باشد. بااستفاده از این روش می توان از تولید انبوه اجزای ساختمان وبه هم ییوستن آنها قدمی به سوی صنعتی کردنساختمان ها برداشت. استفاده از قطعات بستگی به ابعاد ساختمان دارد و با استفاده از تکرار قطعات ییشساخته سرعت ساخت بیشتر و آسان تر می شود به جای استفاده از مصالح سنتی استفاده از شیوه سازه هایییش ساخته سبک که اتصالات آن به صورت یکپارچه ، و در محل اتصالات به صورت جوش های نقطه ای ویانل ها ی سبک در محل قرار می گیرد و همچنین در محل از طریق یمپ با فشار هوا به یانل ها یاشیده میشود و در نتیجه ترکیب این دو روش و سرعت چشم گیر اجرا ، باعث می شود از تاثیر بسیار منفی که به سببراکد شدن منابع و ظرفیت های اجرا ی ناشی از طولانی شدن مدت ساخت و افزایش شدید هزینه های مستقیمو غیر مستقیم و کاهش قدرت خرید ساختمان به لحاظ قرار گرفتن در بازه های تورمی جلوگیری بعمل آید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.