دانلود مقاله ارتباط کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۱

0

مقاله ارتباط کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اخلاق زیستی از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی کاری
مقاله بهره وری
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابر سامان
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: نویدیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی امین مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کیانیان تکتم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرستاران یکی از بزرگ ترین گروه های کاری در بیمارستان و تسهیل کنندگان مراقبت بیمارستانی هستند. با وجود اهمیت کیفیت زندگی کاری، منابع اساسی و پایه ای مورد نیاز کار پرستاران فراهم نمی شود. مطالعات اندکی ماهیت کار پرستاری و محیط های کاری و کیفیت زندگی کاری پرستاران را بررسی کرده است. در این راستا، پژوهشی با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفت. این پژوهش یک مطاله توصیفی از نوع همبستگی و به روش مقطعی می باشد که روی ۲۶۶ نفر از پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام گرفت. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای میدانی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه پرستاران بخش های مختلف بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکیل دادند. بهره وری پرستاران به وسیله پرسشنامه پژوهشگر ساخته توسط دهقان نیری پس از تایید روایی و پایایی بکار گرفته شد. همچنین کیفیت زندگی کاری پرستاران توسط پرسشنامه بروکس (۲۰۰۵ م.) پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات حاصل به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که میزان کیفیت زندگی کاری پرستاران در سطح متوسط و سطح بهره وری اکثر پرستاران از میزان متوسط کم تر است. همچنین یافته های این پژوهش، دلالت بر آن داشت که بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که بهبود کیفیت زندگی کاری پرستاران موجب ارتقای سطح بهره وری خواهد شد. همچنین نتایج این پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی برای مدیران بیمارستان ها و مدیران خدمات پرستاری و سرپرستارها مورد استفاده قرار گیرد و در نهایت موقعیت بیمار،کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و موقعیت حرفه پرستاری را ارتقا بخشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.