دانلود مقاله ارتقای سطح ایمنی و زیست محیطی در بهینه سازی جانمایی تسهیلات موقتی کارگاه های ساختمانی

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
امیر مردانی محله – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت،گروه مهندسی عمران، واحدکرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
پرویز علیپور – دکترای مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، واحدکرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
مجید سبزه پرور – دکترای مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، واحدکرج ، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

چکیده:
در سال های اخیر موضوع بهینه سازی چیدمان یا جانمایی کارگاه های ساختمانی به دلیل اهمیتی که درارتقای بهره وری پروژه های ساختمانی ایفا می کنند، مورد توجه و استقبال طیف گستردهای از محققان و فعالانصنعت ساخت و ساز قرار گرفته است. با توجه به اهمیتی که نقش جانمایی تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز دریک پروژه ساختمانی در عملکرد آن دارد و با توجه به اینکه تاثیر آن در تمامی فازهای پروژه ملموس می باشددر این مقاله تلاش شده است که با در نظر گرفتن اهداف افزایش سطح ایمنی و زیست محیطی و نیاز کاهشهزینه های تواتر بین تسهیلات، مدلی چندهدفه به منظور بهینه سازی جانمایی کارگاه های ساختمانی ارائهگردد. همچنین در این مدل از فواصل موسوم به بلوک شهری به منظور محاسبه دقیق تر فاصله های بینتسهیلات پیشنهاد شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.