دانلود مقاله ارزیابی تغییرات فشار آب منفذی هسته ی سد خاکی شیرین دره (طی دوران بهره برداری)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
آرش ایمانی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محمدحسین ایمانی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
محمود نیکخواه شهمیرزادی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:
افزایش بیش از حد فشار آب حفرهای موجب کاهش زیاد تنش موثر و در نتیجه باعث کاهش مقاومتبرشی مصالح هسته سدهای خاکی می شود که این امر می تواند نتایج خطرناکی در برداشته و باعث عدم پایداریسد گردد. از این رو یکی از مهمترین موارد در بررسی و تحلیل سدهای خاکی، اندازه گیری فشار آب منفذی وبررسی میزان نشت خروجی از بدنه سدها است. در این پژوهش فشار آب منفذی در داخل هسته مرکزی سدشیریندره و همچنین اثر تغییرات تراز مخزن سد بر روی عملکرد هسته در طی دوره بهره برداری مورد بررسیقرار گرفته است. سد مخزنی شیرین دره از نوع سد خاکی غیرهمگن با هسته مرکزی میباشد. تراز آب در داخلهسته رسی در اثر تغییرات تراز مخزن در دوران بهره برداری و با استفاده از مشخصات واقعی مصالح توسط نرمافزار FLAC مدل و با نتایج ابزار دقیق موجود در هسته سد مقایسه گردیدهاست. نتایج حاصله تطبیق خوبی باداده های ابزار دقیق و معیارهای تراوشی لحاظ شده در طراحی اولیه سد دارد و عملکرد مناسب هسته رسی وپرده آب بند و اثر تغییرات تراز مخزن آب بر عملکرد هسته رسی را نشان داد. براساس نتایج محاسباتی توسطپیزومترهای نصب شده در داخل پی و طرفین پرده آب بند، افت قابل ملاحظه ای در تراز پیزومترهای پائین دستپرده آب بند مشاهده شد که عملکرد مناسب این پرده را نشان داد. شایان ذکر است که این افت در داخل هستهرسی که به عنوان یک هسته نفوذ ناپذیر در این نوع از سدها عمل می کند نیز به وضوح نشان از عملکرد مناسبهسته دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.