دانلود مقاله ارزیابی حس تعلق به مکان وجایگاه مولفه تجربه درایجادحس تعلق به مکان در مراکز درمانی (نمونه موردی کلینیک مطهری شیراز)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فخرالسادات طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امین حبیبی – دکترای معماری

چکیده:
آنچه در تعبیر فضا به یک مکان ،نقش تعیین کننده ای در ایجاد احساس و یا ازآن مکان خواهدداشت تجربه فرد می باشد ، درنتیجه در این پژوهش دربررسی مراکز درمانی مورد بحث ما ایجاد حسی فرا تر و عمیق تر از حس یک مکان در تجربه ذهنی بیماربه کمک طراحی اهمیت ویژه ای دارد .بدین روی از اهداف اصلی این پژوهش می توان به بررسی و تحلیل مولفه های تاثیر گذاردرایجاد حس تعلق به مکان در مراکز درمانی و میزان ارتباط این مولفه ها با تجربه بیمار اشاره کرد.با استناد بر اهداف ذکر شده دراین پژوهش، باکمک گرفتن از اسناد کتابخانه ای و تدوین نظام نظری پژوهش و همچنین با استفاده از روش پژوهش کیفی و انجاممصاحبه بیماران و مراجعین و توزیع پرسشنامه اقدام به جمع آوری اطلاعات بر اساس تجربه بیماران نموده وبرای تحلیل اطلاعات ازروش کدگذاری و مقیاس لیکرت مورد استفاده قرارگردیده است . بر اساس تحلیل این داده ها به این نتیجه می رسیم که حستعلق درمراکز درمانی براساس تجربه بیماران در درجه اول به عوامل کالبدی، سپس به عوامل احساسی و درنهایت به عواملاجتماعی بستگی خواهد داشت در حالی که این حس در مورد بیمارانی که تجربه حضور نداشته اند توسط عوامل کالبدی واجتماعیبستگی دارد و به نوعی عوامل احساسی حذف خواهند شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.