دانلود مقاله ارزیابی سبک زندگی در سالمندان

0

مقاله ارزیابی سبک زندگی در سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نسیم تندرستی (سلامت خانواده) از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی سبک زندگی در سالمندان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک زندگی
مقاله سالمندان
مقاله آق قلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نیازآذری کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: صنعتی طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری های شایع دوران سالمندی، دارای عوارض متعدد جسمی و روانی برای فرد و خانواده است، لذا در این مطالعه بر آن شدیم که وضعیت سبک زندگی سالمندان، را در شهرستان آق قلا مورد بررسی قرار گیرد.
روش بررسی: این مطالعه، یک تحقیق توصیفی- تحلیلی است که در سال ۱۳۹۲ بر روی سالمندان شهرآق قلا انجام گرفت. روش نمونه گیری تصادفی بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه مورگان ۳۱۰ نفر تعیین شد. اطلاعات بر اساس پرسشنامه سنجش سبک زندگی سالم در سالمندان ایرانی جمع آوری گردید و توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ و به کمک روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t، آنالیز واریانس و آنالیز کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج بیانگر آن است که ۵۸ نفر (۱۹ درصد) نامطلوب، ۱۶۸ نفر (۵۴ درصد) متوسط و ۸۴ نفر (۲۷ درصد) سبک زندگی مطلوب دارند. یافته ها نشان داد که بین سن با حیطه های پیشگیری (p<0.001)، ورزش و تفریح (p<0.001) استرس (p=0.04) و روابط اجتماعی (p=0.001)، رابطه معنی دای آماری وجود دارد. هم چنین بین BMI با حیطه پیشگیری (p=0.03) و استرس (p=0.04)، رابطه معنی دار آماری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سالمندان شهر آق قلا از نظر سبک زندگی در وضعیت به نسبت متوسطی قرار داشتند و لازم است آموزش شیوه های زندگی سالم به آنان با جدیت بیشتری پیگیری شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.