دانلود مقاله ارزیابی شاخص های خدمات اجرایی ارتقای مرتبه علمی: دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران

0

مقاله ارزیابی شاخص های خدمات اجرایی ارتقای مرتبه علمی: دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۲۰ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی شاخص های خدمات اجرایی ارتقای مرتبه علمی: دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتقای علمی
مقاله هیات علمی
مقاله دانشگاه های علوم پزشکی
مقاله سیاست دانشگاهی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توتونچی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: یمانی نیکو
جناب آقای / سرکار خانم: طالقانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: چنگیز طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از شاخص های ارتقای مرتبه علمی، فعالیت هایی است که هیات علمی در اداره و مدیریت دانشگاه و جامعه ارایه می دهد. هدف از این مطالعه ارزیابی منطقی بودن و قابلیت دستیابی شاخص های خدمات اجرایی ارتقای مرتبه علمی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال ۹۰-۱۳۸۹بود.
روش بررسی: مطالعه ای توصیفی- مقطعی در ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام، و با نمونه گیری طبقه ای ۳۵۰ نفر انتخاب شدند. پرسشنامه ای محقق ساخته با مقیاس درجه بندی ۱ تا ۵ نمره ای، منطقی بودن و قابلیت دستیابی به شاخص های خدمات اجرایی آیین نامه ارتقای را بررسی نمود. میانگین و انحراف معیار نمرات منطقی بودن و قابلیت دستیابی هر شاخص محاسبه و گزارش شد.
یافته ها: مجموع یازده شاخص خدمات اجرایی ارتقا، از نظر منطقی بودن و قابلیت دستیابی به ترتیب میانگین ۳۲٫۱۸±۱۲٫۱۱ و ۳۹٫۳۷±۱۱٫۵۸ را از کل نمره ۵۵ کسب نمودند. منطقی ترین نمره شاخص فعالیت ها را مجری طرح پژوهشی، فعالیت اجرایی در مرکز توسعه آموزش (EDC)، مدیریت در رده های مختلف، و قابل دستیابی ترین فعالیت ها را، فعالیت در مجلات علمی، مجری طرح پژوهشی، فعالیت اجرایی در EDC، و فعالیت موثر در انجمن های علمی کسب نمودند.
نتیجه گیری: هیات علمی، شاخص های اجرایی ارتقا را چندان منطقی ندانسته ولی دستیابی به این شاخص ها را تا حدی امکان پذیر می پندارند. بازنگری معیارهای ارتقا و تطبیق آن با ارزش مسوولیت ها، همراه با توسعه مهارت های مدیریتی، و ایجاد فرصت کافی برای مشارکت در انواع وظایف خدماتی وتسهیل همکاری با مجلات و انجمن های حرفه ای، می توانند دستیابی به شاخص های خدمات اجرایی ارتقا را تسهیل نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.