دانلود مقاله ارزیابی عملکرد ایمنی معابر شهری و سناریوهای بهبود عرضه با استفاده از روش تخمینی پیش بینی تصادفات HSM (مطالعه موردی: میدان آزادی اصفهان)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
محمدهادی منصوریان فر – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل، دانشگاه اصفهان
حسین حق شناس – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده حمل و نقل، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا قاری قرآن – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اصفهان

چکیده:
ایمنی سفر از جمله شاخص هایی است که برای دستیابی به شهری پایدار و ایمن باید در توسعه تسهیلات حمل و نقلی مدنظر برنامه ریزان شهری قرار گیرد. قبل از ساخت یا توسعه یک پروژه حمل و نقلی لازم است تخمینی از تعداد تصادفات قابلوقوع در آنها انجام گیرد تا بتوان به درک صحیحی از میزان ایمنی آنها دست یافت. معمولا در ارزیابی پروژه های حمل و نقلیمعیارهایی مانند زمان سفر، آلودگی هوا و مصرف سوخت و کمتر ایمنی مد نظر قرار می گیرد. اما با توجه به بالا بودن فراوانیتصادفات در معابر شهری نسبت به معابر برون شهری لازم است که شاخصی کمی برای ارزیابی ایمنی معابر شهری وسناریوهایی که قرار است در آینده ایجاد شوند، به کار گرفته شود تا درصورت مطلوب نبودن ایمنی، اقدامات لازم در راستایبهبود سطح ایمنی شبکه معابر یا رد سناریوها صورت گیرد.میدان آزادی اصفهان از میادین مهم در حلقه دوم ترافیکی شهر اصفهان می باشد که با توجه به وضعیت تردد در آن موردنظر مسئولین شهری قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده روش تخمینی متوسط فراوانی تصادفات که برگرفته ازدستورالعمل ایمنی معابر (HSM) می باشد، به بررسی ایمنی وضعیت موجود و سناریوهایی پیشنهادی افزایش عرضه درمحدوده این میدان پرداخته شده است. در ابتدا با انجام مصاحبه با ۲۲ نفر از کارشناسان و مسئولین حوزه حمل و نقل درسطوح مختلف، به گردآوری راهکارهای بهبود وضعیت حمل ونقلی میدان آزادی پرداخته شد که در نهایت ۱۲ سناریویپیشنهادی انتخاب گردیدند. جهت تعیین حوزه نفوذ میدان آزادی با مدلسازی تمامی سناریوهای پیشنهادی در نرم افزارترنسکد، خیابان هایی که در سناریوهای مختلف، دفعات بیشتری تفاوت نسبت حجم به ظرفیت آن نسبت به وضع موجود بیشاز ۱۰ درصد بدست آید، به عنوان بخشی از حوزه نفوذ انتخاب گردیدند. پس از تعیین محدوده مورد مطالعه، اطلاعات لازمجهت پیش بینی تصادفات در معابر و تقاطع ها با بررسی های میدانی و خروجی نرم افزار ترنسکد جمع آوری شد. در نهایتتصادفات تخمین زده شده با آمار و اطلاعات تصادفات در تقاطع های محدوده که از پلیس راهنمایی و رانندگی شهر اصفهاندریافت شده بود کالیبره گردید و سناریوهای پیشنهادی براساس میزان ایمنی اولویت بندی شدند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.