دانلود مقاله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان درزنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره

0

سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدسعید زائری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
احسان علی رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

انتخاب تامین کنندگان یکی از کلیدی ترین تصمیمات درزنجیره تامین است که تاثیربسزایی برهزینه های تولید این محصول خواهد داشت از سویی اهمیت حفظ محیط زیست توجه دولت ها مشتریان و سازمان ها را به خود جلب نموده ومنجر به اهمیت یافتن رعایت الزامات زیست محیطی درتولید محصولاتگشته است از آنجا که بخش عمده ای از مواد و اجزا تشکیل دهنده محصولات از تامین کنندگان بیرونی تامین می شوند توجه به معیارهای زیست محیطی درفرایند تامین مهم می نمایددراین تحقیق با رویکردی چندمعیاره و با توجه به معیارهای کیفیت زمان تحویل قیمت و معیارهای زیست محیطی شامل وضعیت سیستم مدیریت محیط زیست طراحی سبز داشتن سیستم بازیافت محصول و خرید مواد و تکنولوژی دوستدار محیط زیست چارچوبی برای ارزیابی تامین کنندگان ارایه م یگردد دراین چارچوب پس از تعیین سلسله مراتب معیارها وزن دهی به معیارها با استفاد هاز روش AHP و رتبهبندی گزینه ها توسط روش TOPSIS انجام میگیرد درنهایت با یک مثال عددی کارایی چارچوب ارایه شده نشان داده خواهد شد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.