دانلود مقاله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان درمحیط توسعه پایدار به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای ANP

0

سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدامیر هاشمی – کارشناس مهندسی صنایع
فرزاد دهقانیان – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درسالهای اخیر با رشد روزافزون آگاهی جهانی نسبت به موضوع توسعه پایدار و نیز سخت گیرانه ت ر شدن قوانین دولت ها مبنی برحفاظت از محیط زیست تولید سبز و سازگار با محیط زیست برای هرتولید کننده به یک مساله مه م تبدیل شده است بنابراین یک رویکرد برای ارزیابی تامین کنندگان سبز لازم است تا مناس ببودن تامین کنندگان برای همکاری با شرکت را مشخص نماید ارزیابی و انتخاب تامینکننده یک فرایند کلیدی و بسیار مههم درزنجیره تامین محسوب می شود بنابراین با درنظر گرفتن توسعه پایدار درزنجیره تامین انتخاب تامین کننده سبز بسیار با اهمیت است این مقاله سعی برآن دارد تا با استفاده از تکنی ک فرایند تحلیل شبکه ای ANP کلیه معیارهای کمی و کیفی انتخاب تامین کنده هم درمحیط سنتی و هم درمحیط توسعه پایدار را مورد توجه قرار دهد و با درنظر گرفتن روابط و اثراتی که میان معیارهای انتخاب وجود دارد تامین کنندگان مختلف را ارزیابی و انتخاب نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.