دانلود مقاله استفاده از ماساژ رایحه درمانی برای کاهش کمر درد پس از مداخله کرونری از راه پوست (PCI): یک مطالعه نیمه تجربی

0

مقاله استفاده از ماساژ رایحه درمانی برای کاهش کمر درد پس از مداخله کرونری از راه پوست (PCI): یک مطالعه نیمه تجربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۲۴ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: استفاده از ماساژ رایحه درمانی برای کاهش کمر درد پس از مداخله کرونری از راه پوست (PCI): یک مطالعه نیمه تجربی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ رایحه درمانی
مقاله مداخله کرونری از راه پوست
مقاله کمردرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشگین آبادی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی بدر فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی خلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: محدودیت حرکتی، یکی از مراقبت های پرستاری مهم پس از مداخله کرونری از راه پوست (PCI) می باشد. پس از این روش، به منظور پیشگیری از عوارض عروقی بالقوه مانند خونریزی و تشکیل هماتوم در محل فمورال، بیماران برای حداقل ۸ ساعت، استراحت کامل در تخت بدون خمیدگی در مفصل هیپ خواهند داشت و این بی حرکتی طولانی مدت می تواند باعث کمر درد شود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر کمر درد بیماران تحت PCI بود.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، از طرح پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه کنترل استفاده گردید. ۷۶ بیمار تحت
PCI الکتیو که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، به روش در دسترس انتخاب شده، به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. پس از PCI ، بیماران گروه کنترل تحت مراقبت روتین بخش و ۸ ساعت محدودیت حرکتی قرار گرفتند. بیماران گروه آزمون پس از اتمام ۸ ساعت محدودیت حرکتی، تحت ماساژ با محلول رایحه درمانی ترکیب شده از اسانس های نعناع، کرفس و لاوندر در روغن بادام شیرین (غلظت ۱ درصد) قرار گرفتند. شدت کمر درد با ابزار دیداری درد در سه سطح: قبل از مداخله، بلافاصله پس از مداخله و ۲ ساعت پس از مداخله اندازه گیری شد. خونریزی قبل و پس از مداخله و بروز هماتوم ۲۴ ساعت پس از مداخله از طریق مشاهده بررسی و ثبت شد.
یافته ها: شدت کمردرد بلافاصله پس از ماساژ رایحه درمانی در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل به طور معنادار کاهش یافت (
p<0.0001) و تاثیر آن تا ۲ ساعت بعد نیز پایدار بود (P<0.0001). در گروه آزمون تغییرات میانگین کمردرد بلافاصله پس از مداخله نسبت به قبل از مداخله معنا دار بود (P<0.0001) اما این تغییرات در گروه کنترل معنادار نبود (P>0.0001). در هیچ یک از شرکت کنندگان خونر یز ی یا هماتوم د یده نشد. همچن ین ۹۲٫۱ درصد از نمونه ها در گروه آزمون رضا یت کامل از مداخله را ابراز کردند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ماساژ را یحه درمان ی روش ی ا یمن و موثر در کاهش کمردرد ب یماران تحت PCI بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.