دانلود مقاله اسلوب و مقاصد بکارگیری تمثیل در دیوان حسان العجم

0

مقاله اسلوب و مقاصد بکارگیری تمثیل در دیوان حسان العجم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: اسلوب و مقاصد بکارگیری تمثیل در دیوان حسان العجم
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمثیل
مقاله خاقانی
مقاله دیوان
مقاله ﺍﻫﺪﺍﻑ تمثیل
مقاله ﺍﺑﺰﺍﺭ تمثیل
مقاله ﺗﻨﻮﻉ تمثیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی علیلو حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمثیل یکی ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ، ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﭘﺮﮐﺎﺭبرﺩ ﺩﺭ اشعار شاعران ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ مختلف شعر ﻓﺎﺭﺳﻲ ‫است. با توجه به اهمیت این ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺩﺭ ﮐﺘاب های ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻼﻏﻲ ﺗﻌﺮﻳف هاﻱ متعددی برای ﺁﻥ ‫ﻧﻘﻞ کردهﺍﻧﺪ. خاقانی که یکی ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ سبک شعر ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ شود، ‫به ﻣﻘﻮﻟﺔ تمثیل ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ این جستار ﻧﮕﺎﺭﻧﺪه ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺿﻤﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ به ﺗﻌﺮﻳف هاﻱ ‫مختلف تمثیل، اشعار خاقانی ﺭﺍ ﺍﺯ این ﺟﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺍﺻﻠﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮐﺎﺭبرﺩ‫تمثیل بررسی کرده، ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ به این ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍست که ﺍﻭﻻ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﻣﺤﻮﺭﻱ خاقانی ‫که ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﻣﺮﺳﻮﻡ شاعران این عصر است، ﺩﺭ ﺗﻤﺜﻴﻼﺕ ﻭﻱ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﻤﺜﻴﻼﺗﻲ که به‫صورت ﺗﻠﻤﻴﺢﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ بیان ﺷﺪﻩ، ﺗﺠﻠﻲ پیدا کرده است، ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ‫ﻣﺘﻨﻮﻉ ﮐﺎﺭبرﺩ تمثیل ﺩﺭ اشعار خاقانی، ﮔﻮﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮﻱ بر ﻓﺮﺩﻳﺖ ﻭ سبک ﺷﺨﺼﻲ ﻭﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.