دانلود مقاله اقلیم منطقه سردسیر ایران و چگونگی تاثیر آن در شکل گیری نمای ساختمان

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
داود رضائی – استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان
فاطمه عباسی زمهریر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

چکیده:
یکی از مهمترین وجوه طراحی اقلیمی، توجه به نمای ساختمان به عنوان اثربخش ترین جبهه ی ساختماندر چگونگی تامین و مصرف انرژی می باشد. نحوه ی اجرا و طراحی نمای ساختمان تاثیر بسزایی بر شرایطآسایشی انسان در داخل محیط خانه دارد. توجه به نما از حیث مسائل اقلیمی، امروزه امری حیاتی دیده واحساس می شود، چرا که حساسیت انسان عصر حاضر به مسائل زیست- محیطی و صرفه جویی در مصرف انرژی های تجدیدناپذیر از یک سو و کمبود اطلاعات مربوط به نمای همسو با اقلیم، در کنار بررسی های صورتگرفته در ارتباط با جایگاه اجتماعی- فرهنگی نما، مسالل اقتصادی و مذهبی و بسیاری از پارامترهای بررسی شده دیگر، همگی از سوی دیگر این نیاز را بیش از پیش نمایان می سازند. این تحقیق به روش کتابخانه ای ومیدانی، به صورت تطبیقی صورت گرفته است و در قالب توصیفی- تحلیل قرار می گیرد. نوشتار حاضر با درکضرورت رسیدگی به این مسئله درصدد بررسی تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی نمای ساختمان های منطقهسردسیر ایران و نحوه ی کنترل این عوامل می باشد تا بتواند در انتها به معرفی راهکارهایی در جهتهمسو نمودن نمای ساختمان و اقلیم منطقه نائل گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.