دانلود مقاله الویت بخشی عوامل درونی و بیرونی در بهسازی بافتهای فرسوده شهری مطالعه موردی: شهر کوهدشت

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
سعید امانپور – دانشیار در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز
سمیه غلامی – کارشناس ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرحناز غفارزاده – کارشناس ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری
محمدرضا معصومی – کارشناس ارشد شهرسازی

چکیده:
امروزه تمرکز فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در هسته های قدیمی شهر و عدم خدمات رسانی در این منظقهموجب شده است که این بافت های قدیمی با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبرو شوند که به مرورزمان دچار فرسودگی می شود.این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی وبا مطالعه میدانی و کتابخانه ای وبا استفاده از مدل SWOT و فرایند سلسله مراتبی AHP با بهر گیری از نرم افزار Expert choice تهیه و تدوین و به بررسی عوامل درونی وبیرونی بافت فرسوده شهری در شهر کوهدشت پرداخته است. یافته های حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در بعد فرصت ها «نزدیکی به بازار» و <وجود فروشگاه های مایحتاج روزانه» در رتبه اول و دوم قرار دارد. و در بعد تهدیدها «وجود انبارها و مالکین سرمایدار در این محله که بی نیاز از ساخت هستند» و «نداشتن هزینه اجاره و بخشی از پول ساخت» اهمیت بالایی دارند. در بعد ضعف ها «کمبود خدمات کاربری ها شهری (بهداشتی، آموزشی و …)» و «بروکراسی و کاغذبازی های اداری» از مهم ترین ضع ها هستند و قوت ها از نظر پاسخگویان، اهمیت یکسانی دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.