دانلود مقاله الگوی سیستمی اخلاق حرفه ای در آموزش عالی (تحقیق کیفی)

0

مقاله الگوی سیستمی اخلاق حرفه ای در آموزش عالی (تحقیق کیفی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اخلاق زیستی از صفحه ۱۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: الگوی سیستمی اخلاق حرفه ای در آموزش عالی (تحقیق کیفی)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق حرفه ای
مقاله آموزش عالی
مقاله کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصباحی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه اخلاق در آموزش عالی مفهومی چندبعدی است و منشاء اثربخشی در آن می باشد به همین دلیل مورد توجه بسیاری از دانشگاهها قرار گرفته است. تنوع تحقیقات در زمینه اخلاق حرفه ای پژوهشگران و مسئولین را با متغیرها و ابعاد بسیاری در این خصوص مواجه کرده است. ولی به ندرت دیدگاهها و تجارب کارکنان را در مورد عوامل اثرگذار بر اخلاق حرفه ای مورد بررسی و توصیف قرار گرفته است لذا انجام پژوهشی که با نگرشی جامع مولفه های اخلاق حرفه ای متغیرها و روابط آنها را روشن نماید ضروری است. مقاله حاضر در دو بخش به این مهم می پردازد. بخش اول تبیین مولف های موثر در اخلاق حرفه ای بر اساس تجارب، دیدگاهها، و ادراکات اطلاع رسانهای تاثیرگزار، و بخش دوم نیز با بهره گیری از مدل سیستمی، رابطه بین متغیرها ارائه شده را در نظام آموزش عالی را نشان می دهد. این پژوهش به روش کیفی گرندد تئوری در دانشگاههای شهید باهنر، علوم پزشکی، پیام نور و آزاد کرمان انجام شده است.
روش اجرا: در این پژوهش به تحلیل محتوی مصاحبه های ۳۷ اطلاع رسان تاثیرگزار که به شکل تئوریک و مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختاری قرار گرفتند پرداخته شد. تحلیل داده ها از طریق درون مایه ای و مقایسه مداوم همزمان با جمع آوری داده ها انجام گرفت. که پس از غوطه وری و تحلیل داده ها حدود ۳۹۵ کد اولیه استخراج و نهایتا تعامل نمادین بین عوامل مشخص شد.
یافته ها: یافته های این مطالعه موید وجود ۵ درون مایه سایه بانی و ۱۷ درون مایه فرعی شامل: ۱- عوامل اخلاق فردی (استانداردهای اخلاق فردی، اعتقاد قلبی، خودکنترلی، وجدان)، ۲- عوامل مدیریتی (نقش الگویی مدیران، رفتار خیرخواهانه، مشارکت در تصمیم گیری)، ۳- عوامل سازمانی (گزینش و بکار گیری، برنامه های راهبردی اخلاق، فرهنگ سازمانی) بود. ۴- عوامل اخلاق شغلی (اخلاق آموزشی، اخلاق پژوهشی، و اخلاق ارتباطی) ۵- عوامل فراسازمانی (فرهنگ، شرایط سیاسی، اعتماد عمومی، شرایط اقتصادی) در آخر روابط بین متغیرها از طریق مدل سیستمی که فرایند اخلاق حرفه ای را تحت تاثیر قرار می دهد نشان داده شد.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای در آموزش عالی را مشخص می نماید. نکته قابل توجه اینکه مشارکت کنندگان تاکید زیادی بر درون مایه های فردی مانند وجدان کاری و نظارت الهی داشتند توجه به حوزه عوامل راهبردی، نهادینه سازی و اعتماد عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.