دانلود مقاله بازخوانی الگو در معماری سنتی

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
حسین ظفریان ریگکی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علم و هنر یزد
سمیه امیدواری – دکترای معماری، استادیار گروه معماری دانشگاه علم و هنر یزد
محمدرضا نقصان محمدی – دکترای معماری (طراحی شهری)، استادیار گروه شهرسازی دانشگاه یزد

چکیده:
وجود شتابزدگی موجود در عرصه معماری امروز که نتیجه فردگرایی اندیشه انسان معاصر می باشد منجر بهظهور بحرانهای عمیقی در معماری امروز گردیده است. جهت خروج از این بحرانها، معمار امروز می کوشد تا بامراجعه به معماری گذشته که در نتیجه عقل تاریخی حاصل آمده و در پی آزمون و خطاهای بسیار به دستآمده؛ به الگوهایی قابل ملاحظه دست یابد. معماری گذشته این مرز و بوم سرشار از الگوهایی است که معمارگذشته با بهره گیری از الگوهای گذشته زمان خود و متناسب با فرهنگ و اقلیم منطقه به خلق و استمرارمجدد این الگوها می پردازد. واژه الگو، همواره یکی از با اهمیت ترین و در عین حال مبهم ترین بحث هاییاست که در حوزه معماری وجود داشته و شناسایی مفاهیم آن یکی از موثرترین راه حل های معماری معاصرجهت بهره گیری از این معماری بوده است. در این نوشتار پس از شناسایی معنی لغوی الگو و بررسی تفاوت آنبا مدل، گونه و … سعی در بررسی مفاهیم آن در حوزه های مختلف و بررسی دیدگاه های گوناگون درباره آنخواهیم داشت، و در نهایت به نمود این الگوها در معماری پرداخته خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.