دانلود مقاله باززنده سازی بافت های تاریخی با تاکید بر خاطره جمعی (نمونه موردی: بازارآصف و سنندجی در شهر سنندج)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
حمید ساعدپناه – کارشناس ارشد معماری، دانشگاه ازاد اسلامی، پردیس علوم تحقیقات کردستان، سنندج، ایران
وریا اساسی – دکتری معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج و واحد بیجار

چکیده:
خاطره زدایی و انقطاع از گذشته در دنیای مدرن موجب شده است تا در قرن معاصر ، برخی از خاطره های مشترک موردبی اعتنایی قرار گرفته و مکان های خاطره انگیز از میان رفته و یا دچار دگرگونی های اساسی گردند که نمونه های آن دربسیاری از بافت های تاریخی کشور، بسیار مشهود است.بر این اساس، نوشتار پیش رو با هدف بررسی نقش خاطرات جمعی درباززنده سازی بافت های تاریخی، ضمن اشاره به ایجاد و ارتقای حس تعلق ، حس مکان و انسجام اجتماعی به عنوانکارکردهای روانشناختی، محیطی و اجتماعی خاطره نشان می دهد که چگونه می توان از طریق این کارکردها، ابعاد اقتصادی،اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی، عملکردی، کالبدی-فضایی و مدیریتی باززنده سازی بافت های شهری را به عنوان چشمانداز و اقدام جامعی که به حل مشکلات شهری می انجامد و می کوشد بهبود مستمری را در شرایط زیست محیطی، اجتماعی،کالبدی و اقتصادی بافتهای شهر به ارمغان آورد؛ تحت تاثیر قرار داده و موجب بازگرداندن زندگی دوباره به بافت شهریشود.الگوی مفهومی مقاله پیش رو بر اساس روشی تحلیلی-توصیفی است، که جهت گردآوری منابع اطلاعاتی و تئوریک ازپایگاه های علمی و مستند و مطالعات کتابخانه ایی و همچنین از روش های میدانی و نت برداری برای گردآوری اطلاعاتمیدانی بهره گرفته شده است. و در نهایت راهکارهایی جهت انسجام بخشی به بافت تاریخی، ارتقای حس مکان در بافت هایتاریخی ارائه گردیده که حضور محلات و ناحیه تاریخی را در تصویر ذهنی شهروندان پررنگ تر می گرداند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.