دانلود مقاله برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی ایران ۱۳۸۶-۱۳۳۸

0

مقاله برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی ایران ۱۳۸۶-۱۳۳۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی ایران ۱۳۸۶-۱۳۳۸
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرضه
مقاله تقاضا
مقاله بخش کشاورزی
مقاله الگوی ARMAX غیر خطی مقید
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد عرضه و تقاضای بخش کشاورزی و شاخت عوامل موثر بر آن می تواند، موجب کاراتر شدن سیاست ها و برنامه ریزی ها در این بخش گردد. این مطالعه به برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی با استفاده از الگوی غیرخطی مقید ARMAX برای سال های ۱۳۸۶-۱۳۳۸ پرداخته است. نتایج نشان می دهد که تقاضای محصولات کشاورزی از نظر قیمتی در کوتاه مدت و بلندمدت کشش ناپذیر می باشد. این کشش برای کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب -۰٫۱۱۲ و -۰٫۱۶۲ می باشد. ضریب تعدیل قیمت در کوتاه مدت و بلندمدت حدود ۰٫۲۷۳ می باشد. همچنین کشش قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت عرضه به ترتیب ۰٫۱۲۹ و ۰٫۱۶۶ می باشد. ضریب تعدیل قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت حدود ۰٫۲۲۵ می باشد. این نتایج بر ماهیت ضروری بودن محصولات کشاورزی تاکید دارد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.