دانلود مقاله بررسی آثاری از معماری مجتمع های فرهنگی قرن بیستم

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سلیمان سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدباقر کبیرصابر – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهدی اصغری مغانلو – کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری

چکیده:
یکی از اساسی ترین و مهم ترین جنبه های پیشرفت در هر جامعه، سطح آگاهی و آشنایی مردم آن جامعه میباشد. در این راستا یکی از اهداف ایجاد مجموعه فرهنگی، اطلاع رسانی همگانی و آشنا نمودن عموم با مقولهفرهنگ در جامعه می باشد. آرامش و استراحت جسم و جان برای انسان بسیار ضروری است، البته این حداقلرسیدگی به انسانها است، در این راستا ترتیب و شکوفایی اندیشه ها و استعداد ها جایگاه ویژه ای دارد، از اینروست که مجموعه های فرهنگی به منظور پرورش ذوق و استعداد افراد به خصوص جوانان و محلی برای تغذیهروانی شهروندان در محیطی هنری و همچنین توسعه و نشر ابعاد هنردر زندگی افراد و شناساندن ابعاد گوناگونزندگی بنا می شوند.این گزارش در ابتدا با اشاره نمودن به تعریف فرهنگ و رابطه فرهنگ و معماری می پردازد. سپس نمونه هایموردی از بناها و مجموعه های فرهنگی را عنوان می کند تا بتوان با استفاده از تحلیل نمونه های موردیحداقل به درک جامعی در مورد چگونگی طراحی مجتمع های فرهنگی دست یافت.

Leave A Reply

Your email address will not be published.