دانلود مقاله بررسی اختلالات عملکرد جنسی در بیماران همودیالیزی بیمارستان اخوان کاشان، سال ۱۳۹۲

0

مقاله بررسی اختلالات عملکرد جنسی در بیماران همودیالیزی بیمارستان اخوان کاشان، سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۲۰ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اختلالات عملکرد جنسی در بیماران همودیالیزی بیمارستان اخوان کاشان، سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات عملکرد جنسی
مقاله واحد همودیالیز
مقاله بیمارستان ها
مقاله کاشان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند افشین
جناب آقای / سرکار خانم: سپهرمنش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عکاشه گودرز
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماران دیالیزی به دلیل ماهیت بیماری خود و عوارض ناشی از آن، مشکلاتی را در ارتباط با فعالیت جنسی تجربه می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین عملکرد جنسی بیماران دیالیزی شهر کاشان انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، ۷۲ نفر از بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به واحد دیالیز بیمارستان اخوان، در سال ۱۳۹۲ بررسی شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه وضعیت جنسی Golombok Rust بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر، فیشر، من ویتنی و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری، ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه ۹۴٫۴% از بیماران دیالیزی دارای اختلال عملکرد جنسی بودند. نارضایتی جنسی (۷۹٫۲%) و فراوانی کاهش تماس جنسی (۷۶٫۴%)، بیشترین فراوانی را در هر دو جنس به خود اختصاص داد. عدم نعوظ و انزال زودرس هرکدام به میزان ۹۲٫۲% در مردان و عدم رسیدن به ارگاسم به میزان ۹۰٫۵% در زنان مشاهده شد. در این بررسی بین سن، جنسیت، گروه دارویی و مدت دیالیز با اختلال عملکرد جنسی، تفاوت معنی دار نبود (p>0.05)، درحالی که بین تحصیلات و علت دیالیز با اختلال عملکرد جنسی، تفاوت معنی داری به دست آمد (p<0.05).
نتیجه گیری: اکثر بیماران همودیالیزی، از اختلال عملکرد جنسی رنج می برند که این مسئله می تواند به طور جدی کیفیت زندگی بیماران را تحت شعاع قرار دهد. بنابراین، اختلال عملکرد جنسی باید به عنوان یک نگرانی عمده در ارتباط با سلامتی این بیماران در نظر گرفته شود، لذا توجه به عملکرد جنسی این بیماران و بهبود آن حایز اهمیت است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.